-->

Online testovi za farmaceute

HORMONSKA KONTRACEPCIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-900/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK


PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR)

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-2170/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:  5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO                     EVALUACIONI UPITNIK

EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO


FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1223/18-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


Сродна слика

ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-595/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK