• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za farmaceute

Сродна слика

ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-595/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara ( akcijska cena kotizacije do 29.02.2020.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-2155/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-2157/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 19.08.2020.
CILJNA GRUPA: FARMACEUTI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK