-->

Online testovi za lekare

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike *Službeni glasnik RS*, broj 23/16), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

VAŽNO OBAVEŠTENjE – PROMENA BROJA DINARSKOG TEKUĆEG RAČUNA UDRUŽENJA

Obaveštavamo Vas da smo od 05.05.2018.godine promenili broj tekućeg dinarskog računa zbog promene banke. Novi broj možete videti na primeru uplatnice na stranici: https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/  


Сродна сликаZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-595/19

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Резултат слика за RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALARAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-596/19

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL 1       EDUKATIVNI MATERIJAL 2         EDUKATIVNI MATERIJAL3      EVALUACIONI UPITNIK


,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-901/18

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019. 

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE:  600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


HORMONSKA KONTRACEPCIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-900/18

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019. 

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE:  600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR)

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-2170/18

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE:  600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO          EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO        EVALUACIONI UPITNIK


FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :V-1223/18-II

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE:  600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :V-1224/18-II

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE:  600  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :A-1-1315/19Rezultat slika za iščašenja zglobova

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.05.2020.

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK


ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA Rezultat slika za ORTOZE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :A-1-1316/19

AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.05.2020.

CILJNA GRUPA: LEKARI

BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5

CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


U PRIPREMI

CELIJAKLIJA – GLUTENSKA ENTEROPATIJAРезултат слика за celijakija test

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : 
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: 
CILJNA GRUPA: LEKARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 
CENA KOTIZACIJE: 

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK