-->

Online testovi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike *Službeni glasnik RS*, broj 23/16), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME   ( dva elektronska testa po danu) !

Iz razloga što  nam je test ,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan u oktobarskom akreditacionom roku 2013 god – D-2021/13 i reakreditovan u januarskom akreditacionom roku 2015.godine – D-1-315/15 –  plagiran  preko OB Požarevac i objavljen na sajtu KMSZTS kao donacija OB Požarevac KMSZTS !!!!…… i isti  akreditovan preko Udruženja zdravstvenih radnika zlatiborskog okruga , objavljujemo sledeće:

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

 

,,POINT OF CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-901/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PREANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-902/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                           EVALUACIONI UPITNIK


HORMONSKA KONTRACEPCIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-900/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                EVALUACIONI UPITNIK


PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR)

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-2170/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO            EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO

EVALUACIONI UPITNIK


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-896/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL               EVALUACIONI UPITNIK


PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-898/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


MLADI I NARKOMANIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-897/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                   EVALUACIONI UPITNIK


RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE U OTKRIVANJU RAKA DOJKE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-895/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO    EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO

       EVALUACIONI UPITNIK            


ŠEĆERI U ISHRANI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-894/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL 1 DEO    EDUKATIVNI MATERIJAL 2 DEO

EVALUACIONI UPITNIK          


RAZVOJ NOVOROĐENČETA U PRVIH MESEC DANA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-899/18
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, SPEC.STRUK.MED.SESTRE, STRUK.MED.SESTRE, VIŠE MED.SESTRE-TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1224/18-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)

EDUKATIVNI MATERIJAL                   EVALUACIONI UPITNIK


FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : 
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.08.2019.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:   400  dinara (akcijska cena kotizacije do 15.08.2019.)
 

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK

 


http://www.zeleniminuti.rs/media/k2/items/cache/f2db05517411d6eb0e1fc32654b32d49_XL.jpgPROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-335/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, STOMATOLOŠKI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


Резултат слика за KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMAKONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1304/19-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA, STOMATOLOŠKI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                EVALUACIONI UPITNIK

TEST


Rezultat slika za skala bolaPROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-334/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


Srodna slikaZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-336/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL 1             EDUKATIVNI MATERIJAL 2

       EVALUACIONI UPITNIK


Endoscopy - Royal ChesterfieldULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD ERCP-a

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-337/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATINI MATERIJAL 1            EDUKATIVNI MATERIJAL 2  

     EVALUACIONI UPITNIK


https://www.medindia.net/patients/patientinfo/images/Respiratory-Distress-Syndrome.jpgSESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA RESPIRATORNIM DISTRES SINDROMOM

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-338/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-339/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                EVALUACIONI UPITNIK


Rezultat slika za HIDROKOLOIDNE OBLOGEINFEKCIJE HIRURŠKIH RANA I SAVREMENI MATERIJALI ZA PREVIJANJE RANA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-340/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


https://m.magicnobilje.com/images_news/t_d0827043dbbfc18eb8fb662b0bef026c_245897_magicnobilje_v.pngHIGIJENSKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-341/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK


Сродна сликаZDRAVSTVENA I PALIJATIVNA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-341/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


Резултат слика за RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA

RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-596/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 04.03.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA:  5
CENA KOTIZACIJE:  500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL 1       EDUKATIVNI MATERIJAL 2           EDUKATIVNI MATERIJAL 3

      EVALUACIONI UPITNIK


KOMPRESIVNA TERAPIJA Rezultat slika za kompresivna terapija

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-620/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.05.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA Rezultat slika za iščašenja zglobova

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-1315/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.05.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                        EVALUACIONI UPITNIK


ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH Rezultat slika za ORTOZEKOMPLIKACIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-1316/19
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.05.2020.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 500  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


U PRIPREMI

CELIJAKLIJA – GLUTENSKA ENTEROPATIJAРезултат слика за celijakija test

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : 
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: 
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 
CENA KOTIZACIJE: 

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK


ALERGOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – KOŽNE PROBE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : Резултат слика за KOŽNE PROBE
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: 
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 
CENA KOTIZACIJE: 

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK

 

PRVA POMOĆ NA RADU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: 
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 
CENA KOTIZACIJE: 

EDUKATIVNI MATERIJAL                         EVALUACIONI UPITNIK