• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Prvo obaveštenje – Poziv predavačima

 

Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem doprinesete radu i uspehu II Kongresa babica Republike Srbije sa prikazima primera iz prakse vezanih na teme kongresa ili sa slobodnim temama. Prednost imaju radovi koji će predstaviti iskustva iz prakse.

Teme kongresa:

 • Identitet babice
 • Odgovornost babica u sprovođenju skrining programa
 • Uloga babice u prevenciji malignih oboljenja
 • Uloga i značaj babice u savetovalištu za trudnice
 • VTO
 • Komunikacija u teškim situacijama
 • Zdravlje žene u trudnoći
 • Patološka trudnoća
 • Psihofizička priprema trudnice za porođaj
 • Vođenje normalnog i patološkog porođaja
 • Žene i menopauza
 • Nasilje nad ženama
 • Slobodne teme

Organizatori:

 • Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” i
 • KBC Zvezdara

Organizacioni odbor:

 • Nevenka Stojanović,
 • Ružica Nikolić,
 • Mirjana Prvulović.

Prijava sažetaka:
Pozivamo sve autore da prijave svoje sažetke. Sažeci se prijavljuju slanjem dopisa na mail: kongres.babica.srbije@gmail.com.

Sažeci se izrađuju u formatu Microsoft Word-a, font Times New Roman, normal, veličina slova 12pt. Sažetak treba imati do 300 reči s izdvojenih pet do šest ključnih reči. Sažetak treba sadržati kratki opis teme i svrhe rada, opis pristupa obradi teme, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Uz sažetak je potrenbno poslati i popunjen obrazac biografije koji se može preuzeti sa sajta Zdravstvenog saveta Srbije. Sažetke i biografije je potrebno poslati najkasnije do 31.12.2016.godine.

biografija-medicinske-sestre
biografija-za-predavace-sa-fakultetskim-obrazovanjem
obrazac-za-rezime-rada

Tehničke informacije:

Mesto održavanja:
Svečana sala KBC Zvezdara,
Preševska 31, 11000 Beograd
Datum 20. i 21. maj 2017. godine Kongres je namenjen babicama i svim zdravstvenim delatnicima koji učestvuju u nezi majke i novorođenčeta.

Predavači:
Babice, lekari, medicinske sestre, patronažne sestre i drugi zdravstveni saradnici.

Akreditacija:
Kongres će biti prijavljen za bodovanje kod Zdravstvenog saveta, preko Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Cena kotizacije:
Cena kotizacije iznosi 1000 dinara, odnosno protivvrednost u EUR valuti za uplate iz inostranstva. Kotizacija uključuje pristup predavanjima, promotivni i štampani materijal sa kongresa , certifikat, koktel dobrodošlice , kafe pauze kongresa.

Uplata kotizacije
Više u drugom obaveštenju!

Registracija
Učesnici kongresa se registruju pre početka kongresa u predvorju svečane sale KBC Zvezdara. Registrovane osobe su obavezne istaknuto nositi akreditacionu karticu na mestima stručnog i društvenog programa kongresa. Prilikom registracije potrebno je doneti kopiju uplatnice na kojoj je vidljiva uplata kotizacije.

Smeštaj:
Učesnici kongresa u vlastitom angažmanu osiguravaju smeštaj. Organizator preporučuje hotel u kome je za učesnike kongresa osigurana povoljnija cena smeštaja i ostalih hotelskih usluga. Više u drugom obaveštenju!
Hotel Heritage
Mije Kovačevića 7a, 11000 Beograd
+381 11/715-1060
+381 66/888-4033
http://www.heritagebelgrade.com
info@heritagebelgrade.com

Kontakti: kongres.babica.srbije@gmail.com
Nevenka Stojanović, predsednik: tim.kme.beograd@gmail.com
Mirjana Prvulović, generalni sekretar : mbb128@gmail.com

.PRVO OBAVESTENJE – POZIV PREDAVACIMA

biografija-medicinske-sestre
biografija-za-predavace-sa-fakultetskim-obrazovanjem
obrazac-za-rezime-rada