• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Prvi kongres babica Republike Srbije

sa međunarodnim učešćem
09 – 10.maja 2015. godine
u Svečanoj sali KBC ,,Zvezdara”, Preševska 31, Beograd

Program je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta br. 153-02-628/2015-01 od 16.03.2015, evidencioni broj D-1-307/15 sa:

 • 11 bodova za predavače
 • 9 bodova za usmenu prezentaciju
 • 7 bodova za poster prezentaciju i
 • 5 bodova za slušaoce

Pokrovitelji :

 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

GENERALNI SPONZOR:

cryo-logo-tn

OSTALI SPONZORI:

http://www.avent.philips.rs/

http://www.oktal-pharma.rs/

http://pharmaswiss.rs/

http://www.laroche-posay.rs/

GEDEON
EL PHARMA
Daj-Daj-logo-2012
NESTLE NUTRITION
clinell
NA EKS
horizont-logo_passpartu_400x400

Naučni odbor :

 • Prof.dr Božo Trbojević
 • Prof.dr Amira Fazlagić
 • Prof.dr Vladimir Diligenski
 • Prof.dr Predrag Stevanović
 • Prof.dr Biljana Stojimirović
 • Ass dr sc.med. Jasna Trbojević-Stanković
 • Prim.mr sci.med. Tomislav Stefanović
 • Prim.dr Biljana Živaljević
 • Prim.mr sci.med. Igor Plješa
 • Prim.dr Dragan Antić
 • MSc Sanja Ivanković
 • Dr Kristina Popović
 • Vms Sanja Cvjetković

Organizacioni odbor :

 • Nevenka Stojanović
 • Prvulović Mirjana
 • Barbara Finderle
 • Svetlana Kuzmanović
 • Vesna Škodrić
 • Ružica Nikolić
 • Radmila Terzić
 • Jelena Stjepanić
 • Svetlana Čolović
 • Dr Žika Jovanović

Tehnički odbor :

 • Milomir Stojanović
 • Nenad Nenadić
 • Jovan Stojanović
 • Vojo Popović

Poštovane koleginice, cenjeni prijatelji, saradnici i dragi gosti

Sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam Vaše prisustvo Prvom kongresu babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, pod pokroviteljstvom Minstarstva zdavlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Ove godine u periodu od 09-10.05.2015. godine, družićemo se na polju struke i razmeniti iskustva neophodna za uspešan rad. Na kongresu, imaćemo priliku, da se u okviru plenarne tematike, posvećene obrazovanju, bliže upoznamo sa obrazovnim profilom – babica. Razmenićemo iskustva, gde će učešće uzeti predstavnici obrazovnih institucija za babice, kao i predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Razmena iskustava pomoći će nam u iznalaženju novih, pravih puteva unapređenja obrazovanja babica na našim prostorima, a samim tim i podizanje kvaliteta zdravstvene nege.

Teme koje će biti obrađene na Kongresu obuhvataju istorijat babičke profesije, obrazovanje babica, načine vođenja porođaja, primenu epiduralne anestezije u porođaju, zdravo novorođenče, baby friendly program, probleme sa kojima se porodilje susreću nakon porođaja i kako ih prevazići, slobodne teme…

Nadamo se da će uz Vašu pomoć ovi susreti preći u tradicionalne.

Očekujemo Vas sa velikom željom da uspostavimo nove kontakte i razmenimo dragocena iskustva.

Predsednik UZRS ,,TIM KME”
Nevenka Stojanović, babica

 OPŠTE INFORMACIJE

Broj učesnika je ograničen.
Prijave će biti prihvaćene prema redosledu prispeća do popunjavanja predviđenog broja mesta.

Predavači ne plaćaju kotizaciju!

Kotizacija se uplaćuje nakon potvrde prijave, kao na primeru ispod:


svrha uplate:

 • Kotizacija za kongres ( 1000,00 din.)
 • Kotizacija i večera ( 2600,00 din.)
 • Večera-kongres ( 1600,00din.)

U cenu kotizacije je uračunato:

 • prisustvo predavanjima
 • kafe pauze
 • koktel pauze
 • kotizacioni materijal
 • pokloni sponzora
 • poklon organizatora: besplatno rešavanje 1 online testa KME po izboru, na http://www.medicinskaedukacijatimkme.com/, do kraja 2015.godine
 • prijavu bodova učesnika i predavača KMSZTS, LKS i ZSS
 • potvrdu o učešću na kongresu

U cenu kotizacije nije uračunato:

Napomena:

Prilikom rezervacije smeštaja online na sajtu Hotela Royal, nakon unosa imena i prezimena, obavezno napisati: kongres babica 09.05.2015

Očekujemo Vas u što većem broju i radujemo se divnom druženju i razmeni profesionalnog znanja i iskustva…

DOBRODOŠLI!

Tehnički sekretar Udruženja
Milomir Stojanović : 060/ 31-32-546
www.medicinskaedukacija-timkme.com
kongres.babica.srbije@gmail.com