• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Izveštaj sa Prvog kongresa babica Republike Srbije

Prvi kongres  babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME”
Beograd,  KBC Zvezdara, 09 – 10. maj 2015. godine

Izveštaj o radu Kongresa

 

Prvi Kongres  babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem  održan je 09-10.maja 2015.god u Beogradu, u svečanoj sali KBC Zvezdara . Rad kongresa bez pauza trajao je    17,5 sati. Prisustvovalo je 290 učesnika. Teme Kongresa su bile raznovrsne iz oblasti ginekologije, akušerstva i delom neonatologije. U okviru Kongresa, planirani su pored usmenih i poster prezentacije i predavanja gostiju iz inostranstva. Osnovni zadatak pozvanih eminentnih predavača iz inostranstva, kao i naših eksperata, jeste da se kroz  izlaganja a naročito diskusiju upoznamo sa najnovijim stanovištima i radom babice u okviru ginekologije i akušerstva.

Teme na Kongresu su podeljene u sledeće oblasti:

 • Školovanje babica u Srbiji u zemljama u okruženju
 • Upoznajmo se sa porodilištima
 • Škola roditeljstva
 • Trudnoća i pridružene bolesti
 • Uloga babice u porođaju, načini vođenja porođaja
 • Urgentna stanja u akušerstvu
 • Novorođenče-timski rad-babica-neonatološka sestra
 • Baby friendly program

U prvom delu je održana plenarna tematika. Kroz četiri plenarna predavanja, predavači su upoznali učesnike sa školovanjem babica u Srbiji  i Hrvatskoj, o profesiji babice uopšte i implementaciji ICN globalnih standard obrazovanja babica.

Nakon koktela dobrodošlice,  usmene radove i postere su izlagali pozvani predavači, eminentni stručnjaci iz Srbije , Hrvatske I BiH I babice i medicinske sestre.

U okviru više sesija, učesnici Kongresa su upoznati sa:

 1. Ulogom babice u porodilištu
 2. Prevencijom carcinoma grlića materice
 3. Zloupotrebom psihoaktivnih supstanci u trudnoći
 4. Radom škole roditeljstva
 5. Tiroidnom funkcijom u trudnoći
 6. Hirurškim bolestima u trudnoći
 7. Bolestima bubrega u trudnoći
 8. Upotrebom lekova u trudnoći
 9. Dijabetesom u trudnoći i primenom insulinske pumpe
 10. Ishranom trudnica i porodilja u normalnoj  visokorizičnoj trudnoći, sa osvrtom na vegetarijansku ishranu trudnica
 11. Psihofizičkom pripremom trudnica, pilatesom i upotrebom gimnastičke lopte
 12. Pravilnim odabirom sredstava za dezinfekciju prema nivoima kritičnosti
 13. Postupcima babice u vanmateričnoj trudnoći
 14. Fiziologijom porođajnih doba
 15. Alternativnim načinima porođaja, položajima u porođaju i njihovoj primeni,porođaju u kadi i na stočiću
 16. Specifičnim radom babica kod prevremenog porođaja
 17. Vođenju karličnog porođaja
 18. Urgentnim stanjima u akušerstvu
 19. Porođajnim povredama porodilje
 20. Epiduralnoj anesteziji u akušerstvu
 21. Nezi babinjare nakon carskog reza
 22. Postpartalnoj depresiji
 23. Prvoj nezi novorođenčeta
 24. Porođajnim povredama novorođenčeta
 25. Reanimaciji novorođenčeta
 26. Transportu vitalno ugroženog novorođenčeta
 27. Bebi frendli programom, moći dodira
 28. Kontaktom koža na kožu-značajem prvog podoja
 29. Edukaciji porodilje kroz patronažni rad
 30. Radom telefonskog savetovališta ,,Halo beba”……..

Saopštenja na posterima:

 • Prvog i drugog dana kongresa prikazano je ukupno 3 rada u vidu postera.
 • Poster prezentacije su se odnosile na pravilno uzimanje karličnih mera, Istorijatu škole za babice iz Zagreba I školovanje babica danas u Hrvatskoj.
 • Svi posteri su bili tehnički veoma kvalitetno urađeni i isto tako dobro prezentovani  usmeno nakon čega je vođena diskusija i razmena iskustava.

Učesnici su popunjavali evaluacioni list, list je predalo njih 264.

Takođe su rešavali i test znanja od 20 pitanja.

Prema rezultatima analize evaluacionog upitnika:

 • Izbor mesta održavanja kongresa kao odlično je ocenilo 86 % učesnika
 • Izbor tema kongresa kao odlično je ocenilo 82% učesnika
 • Sadržaj kongresa kao odlično je ocenilo 74% učesnika
 • Način I metode prezentovanja programa kao odlično je ocenilo 78% učesnika
 • Registracioni paket kongresa kao odlično je ocenilo 92% učesnika
 • Korisnost za vaše radon mesto kao odlično je ocenilo 85% učesnika
 • Društveni aspekti na kongresu kao odlično je ocenilo  88% učesnika
 • Opšta ocena I Kongresa je – 4,67

Zaključci Kongresa:

 • Svi na kongresu su se složili da je edukacija, kako trudnica, tako i medicinskog osoblja neophodna da bi se unapredilo zadovoljstvo korisnica usluga i zaposlenih u porodilištima Srbije
 • Implementirati preporuke SZO-“Care in normal birth: a practical guide”, istu brošuru prevesti na srpski jezik, zemlje u okruženju već pet godina primenjuju preporuke SZO
 • Rutinske prakse u porodilištima Srbije se i dalje sprovode, koje su u drugim zemljama odavno napuštene
 • Organizovati  edukacije s ciljem jačanja komunikacionih veština zdravstvenih radnika u porodilištima.
 • Slaba edukovanost  zaposlenih  o potrebama porodilja
 • Slaba edukovanost  trudnica o fiziologiji trudnoće i porođaja.
 • Iskorenjivanja slučajeva nasilja nad porodiljom kako fizičko tako i psihičko
 • Ujednačavanje i poboljšavanje  prakse u svim srpskim porodilištima
 • Potrebno je izraditi edukativne materijale o trudnoći i porođaju koji će biti dostupni svim trudnicama
 • Predloženo je da Ministarstvo izvršiti inspekcijski nadzor u svim porodilištima kako bi se preispitala postojeća praksa(  da li je dozvoljeno prisustvo oca ili bliske osobe porodilji za vreme porođaja, da li se prevaziđene rutinske procedure mogu odbiti, da li su dozvoljene posete porodiljama…da se preispita veliki broj carskih rezova-koliko su neophodni?, broj jatrogenih povreda……)
 • Definisani ciljevi Kongresa su da okupimo što veći broj babica koje rade i u domovima zdravlja i u porodilištima, da proširimo i razmenimo svoje znanje i iskustvo, da doprinesemo unapređenju struke.
 • Možda je najbolja potvrda uspeha Kongresa, predlog, potreba, zahtev ili molba učesnika da se organizuje kongres svake godine.

Zahvaljujem na saradnji svim predavačima i učesnicima!
Takođe se zahvaljujem i sponzorima koji su i pomogli održavanju I Kongresa babica Republike:

Nevenka Stojanović, babica

Predsednik UZRS ,,TIM KME”
Beograd, 25.05.2015.god.

cryo-logo-tn
ministarstvo-zdravlja
Ministarstvo_Prosvete
One Fifth Column
One Fifth Column