• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Opšte informacije

Drage kolege i prijatelji,

posebna mi je čast i zadovoljstvo da vam najavim naš  III Kongres babica Republike Srbije, sa međunarodnim učešćem  ZNANJE, VEŠTINE I EMPATIJA – TROJSTVO PORODILJSTVA  , koji će se održati u periodu od 24-25. maja 2019. godine u Gradskoj opštini Stari grad, Makedonska 42, u Beogradu. Kongres će se bodovati u skladu sa Pravilnikom o KE od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Sa velikim zadovoljstvom Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME” poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, pedijatrijske i patronažne sestre, lekare,ginekologe, pedijatre, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da prijave rad za učešće na III Kongresu babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem. Učinili biste nam izuzetnu čast da prihvatite naš poziv za prisustvo i učešće u radu kongresa.

Naučno – stručni odbor Udruženja odabrao je aktuelne teme za plenarnu tematiku (predlozi tema)

Imaćete priliku da učestvujete u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od dva dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području ginekologije i akušerstva, kao i njima srodnim granama, takođe i usvajanje novih saznanja, razmenu iskustava i zajedničku evaluaciju.

Sledeće godine, shodno aktuelnostima i potrebama u struci, opredelili smo se da učesnicima ponudimo usmene i poster prezentacije, radionice i seminare, rad okruglog stola i promociju knjiga iz struke. Ovakvim kongresima dajemo značaj svim učesnicima  u procesu zbrinjavanja i preventivnih postupaka, ukazujući na to da samo timskim radom možemo pomoći našim korisnicama i tako postići prave rezultate.

Pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem doprinesete radu i uspehu III Kongresa babica Republike Srbije sa prikazima primera iz prakse vezanih na teme kongresa ili sa slobodnim temama. Prednost imaju radovi koji će predstaviti iskustva iz prakse.

Ovakvim kongresima dajemo značaj svim učesnicima  u procesu zbrinjavanja i preventivnih postupaka, ukazujući na to da samo timskim radom možemo pomoći našim korisnicama i tako postići prave rezultate.

Cenjene kolege, očekujemo Vas u Beogradu, sa željom da se lepo družimo, razmenimo iskustva i da zajedno gradimo moderne puteve babištva, pedijatrije i patronaže na našim prostorima!

Predsednik UZRS,,TIM KME”
Nevenka Stojanović

 

AKREDITACIJA

 

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je

3 Kongres babica Republike Srbije kao

nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

pod brojem   D-1-343/19

za lekare i medicinske sestre-tehničare :

predavači 15 bodova

usmena prezentacija 13 bodova

poster prezentacija 9 bodova

pasivno učešće 8 bodova

 

                                                     Svi pasivni učesnici kongresa će dobiti vaučer za besplatno rešavanje testa:                                                   

D-1-900/18 Hormonska kontracepcija (5 bodova KME)

 

PRIJAVA

Registracioni pult se nalazi u holu svečane sale gradske opštine Stari Grad

Radno vreme registracije:

Petak, 24. maj 2019. god. 08:00-09:00

Subota, 25. maj 2019. god. 09:00-10:00

 

KOTIZACIJA ZA KONGRES

 • Lekari – 1.500 dinara
 • Medicinske sestre i zdravstveni tehničari, babice, pedijatrijske i patronažne sestre – 1.000 dinara
 • Učesnici iz inostranstva – 10 €
 • Predavači ne plaćaju kotizaciju

 

UPUTSTVO PLAĆANJA ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

 • Primalac: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME”, Marina 9, Beograd
 • Broj računa: 265-1630310007273-24

         (Raiffeisen Banka ,Beograd)

 • Poziv na broj: broj licence
 • Svrha uplate: 3.Kongres babica Republike Srbije

 

SMEŠTAJ

 • Učesnici kongresa u vlastitom angažmanu osiguravaju smeštaj.
 • Organizator preporučuje hotele i apartmane u neposrednoj blizini Gradske opštine Stari grad sa povoljnom cenom smeštaja i u centru grada u  neposrednoj blizini Skadarlije.
 • Predloge možete pogledati na stranici sajta UZRS TIM KME : Predlozi smeštajaGde odsesti?

 

ID OBELEŽJE

 • ID obeležje se dobija prilikom registracije na registracionom pultu, nakon izvršene uplate kotizacije i obavezan je za sve vreme prisustva programu i na izložbi. U slučaju gubitka ID obeležja, novo se izdaje samo uz ponovnu uplatu kotizacije.

 

ZVANIČNI JEZIK KONGRESA

 • Zvanični jezik kongresa je srpski.
 • Predavači iz inostranstva će svoja predavanja imati na hrvatskom, makedonskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

 

POTVRDA O UČEŠĆU

 • Predaja evaluacionog lista i verifikacija prisustva će biti moguća samo na dan održavanja naučnog skupa.
 • Svi registrovani učesnici kongresa dobiće Sertifikat o učešću na kongresu kojem su prisustvovali, nakon predaje popunjene evaluacione liste po završetku predavanja, na mejl koji je naveden prilikom registracije.

 

IZLOŽBA

 • Izložba farmaceutskih kuća biće otvorena sve vreme trajanja Kongresa, od 24.05.2019. u 08.00. časova do 25.05.2019. u 17.30 časova.

 

OSIGURANJE

 • Organizator Kongresa neće biti odgovoran za povrede učesnika kongresa, kao i gubitak ili oštećenje njihove imovine tokom kongresa ili svih drugih pratećih dešavanja tokom kongresa. Registracija učesnika podrazumeva prihvatanje ovih uslova.

 

MOBILNI TELEFONI

 • Upotreba mobilnih telefona je strogo zabranjena u kongresnoj sali u kojoj se održava Naučni program. Molimo Vas da proverite da li ste isključili svoje mobilne telefone pre ulaska u salu.

 

PUŠENJE

 • Pušenje je strogo zabranjeno u zgradi Gradske opštine Stari grad. Prostor za pušenje je obezbeđen na parkingu opštine.

 

UPUTSTVO AUTORIMA

 

Autori koji usmeno prezentuju rad video bim projekcijom obavezni su da svoje radove dostave na e-mail kongres.babica.srbije@gmail.com najkasnije do 20.05.2019.godine.

Radove pripremati u Power Pointu  Microsoft Office 2007

Predavači koji nisu poslali svoju prezentaciju su obavezni da na najkasnije na pauzi pre svoje sesije  svoju prezentaciju (USB) predaju tehničkom licu zaduženom za probnu projekciju.

 

Autorima usmene prezentacije vreme za izlaganje je 10 minuta.  

                   Zbog velikog broja predavača, učesnici su obavezni da se pridržavaju planiranog vremena i rasporeda,  da bi se ispoštovali svi predavači!

 

Moderator zadržava pravo da upozori predavače na prekoračenje vremena!

Organizator zadržava pravo izmene rasporeda predavanja !