• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Preliminarni program 3.kongresa babica Republike Srbije

PETAK – 24.05.2019. godine

Svečana sala, Gradska opština Stari grad

( Organizator zadržava pravo izmene programa)

 

08.00-09.00   Registracija učesnika

09.00-09.30   Svečano otvaranje Kongresa

 

SESIJA 1  – Moderatori :   Zorica Sansović, Mirjana Prvulović

 

09.30-09.50  Hipokrat ili Hipokrit o liječničkim zakletvama,    deklaracijama i obećanjima

                            Doc.dr sc. Dubravko Lepušić,  KBC“Sestre milosrdnice,“ Udruga  „Aktiva“  i Škola za primalje, Republika Hrvatska

09.50-10.00  21. vek, vek izazova za profesiju babica u Srbiji

                            Dr sci.med. Ljiljana Antić, Hristos Aleksopulos, Milena Zlatanović,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji,

                             Srbija                       

10.00-10.10  Edukacija za babice in njihove kompetencije u Sloveniji

                          Irena Maguša, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

10.10-10.20  Obrazovanje babica u Crnoj Gori

                           Marijana Bogavac, Tamara Bulatović, Jelena Vučković, Klinički centar Crne Gore, Crna Gora

10.20-10.30  Akreditacija rodilista kao prediktor sigurnosti majke i  novorođenčeta

                           Zorica Sansović, Klinika za ginekologiju i porodništvo SKB  Mostar, BiH

10.3010.40   Obrazovanje primalja i uloga mentora u stjecanju vještina na  fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u

                           Rijeci                     

                           Deana Švaljug, prof.reh., Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr. med., Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh., Sveučilište u Rijeci,

                            Fakultet zdravstvenih studija, Republika Hrvatska

10.40-11.10  Home Birth in the United Kingdom

                         Maria Mills Shaw, Epsom & St Helier University Hospitals NHS   Trust,  UK

11.10-11.30  Pauza

 

SESIJA 2 – Moderatori:  Nevenka Stojanović, Jelena Kovačević

 

11.30-11.40  Balkan Association of Midwives

                           Ivana Veličkov, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija, Teja Škodič Zakšek, Zavod Indo Anai,

                           Slovenija                   

11.40-11.50  Bioetičke perspektive u sagledavanju utjecaja siromaštva na  primaljsku profesiju

                         Prof.dr Nada Gosić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Republika Hrvatska

11.50-12.00  Babice v Splošni bolnišnici Jesenice, kot avtonomne sodelavke pri  obravnavi nosečnic, porodnic in otročnic

                         Barbara Sfiligoj, Nina Trifoni,  Sabina Oblak, Splošna bolnišnica  Jesenice,  Slovenija

12.00-12.10  Psihofizička priprema trudnice za porođaj u nastavno-obrazovnom  procesu

                          Ivana Vulinović, Branislava Đurica, Milka Todić,  Medicinska škola „7.april“ Novi Sad, Srbija

12.10-12.20  Promocija dojenja kroz školu za trudnice

                          Jasmina Sejdinović, JZNU Dom zdravlja Tuzla – BiH

12.20-12.30  Vanbolničko porodilište- ponovo aktuelan izazov, Porođaj  –ugođaj,  kao kod kuće

                          dr Peter Červenak, Dom Zdravlja “Dr Janoš Hadži”, Bačka Topola, Srbija

12.30-12.40 Vantelesna oplodnja

                         Jovana Tomić, Emilija Stojković, Visoka medicinska škola  strukovnih studija u Ćupriji , Srbija

12.40-12.50  Komunikacija zdravstveni profesionalac – pacijent,

                           Mirza Ahmetović, Senada Ahmetović, JZNU Dom zdravlja Tuzla – BiH

12.50-13.00 Stomatološke intervencije u trudnoći                           

                         Dr stom. Jasmin Džaferović, Klinika za stomatologiju Vojvodine, Srbija

13.00-13.30  Pauza,   Lanč paket,   Razgledanje postera

13.00-13.30 Poster prezentacije:

 

  1. Svetlost u sivilu

Orsolya Rajković, , Eržebet Balaša, Dom Zdravlja “Dr Janoš Hadži”,  Bačka Topola, Srbija

  1. Doba babinjara

   Jelena Tanasković, Univerzitetska bolnica Foča, Republika Srpska, BiH

  1. Uloga babice kod postpartalnog krvarenja

Elena Spasovska, Eli Dimitrievska , Daniela Spasevska, Tanja Dimova,  Jadranka Georgievska, JZU Univerzitetska klinika za

       ginekologiju i akušerstvo, Medicinski  fakultet  Skopje, R Makedonija

  1. Profesionalno sagorevanje kod medicinskih sestara

  Milena Zlatanović, Dom zdravlja Ćuprija, dr sci.med. Ljiljana Antić, Jelena Aleksandrić ,Visoka medicinska škola strukovnih studija

      Ćuprija,   Srbija

 

SESIJA 3 – Moderatori : Karmen Cecarko Vidović, Jasmina Ćirović

 

13.30-13.40 Psihičke posledice „hiruške kastracije“ kod žena

                         Dr Maja Perić, DZ Zvezdara, Beograd, Srbija

13.40-13.50 Tokofobija

                           Jasmina Ćirović, DZ Zvezdara, Beograd, Srbija

13.50-14.00 Seksualnost u trudnoći

                          Karmen Cecarko Vidović, Hrvatska udruga za promicanje  Primaljstva, Republika Hrvatska

14.00-14.10 Slučaj akutnog apendicitisa u trećem trimestru trudnoće

                        Doc. Dr sci. Jadranka Georgievska, Daniel Milkovski, Igor Alulovski, JZU Univerzitetska klinika za ginekologiju i akušerstvo 

                          Medicinski fakultet – Skopje, R Makedonija

14.10-14.20 Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u trudnoći

                          mr sc. defektol. Jasmina Milošević, Vanja Slavuj, Srbija

14.20-14.30 Primena antibiotika u trudnoći

                           mr ph Maja Kralj, ZUA „ZEGIN FARM”  (Ogranak Sremski Karlovci),  Srbija

14.30-14.40  Rizična trudnoća i prevencija komplikacija                                              

                           Dragana Milanović, DZ Zvezdara, Beograd, Srbija

14.40-14.50  Prijem trudnice u porodilište

                           Gordana Mandić, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Srbija

14.50-15.00  Anatomija i fiziologija porođajnog bola

                           Maja Jeremić, Anja Simonović, Jelena Stepanović, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija

15.00-15.20 Pauza

 

SESIJA 4 – Moderatori:   Erika Spirić,  Ivana Veličkov

 

15.20-15.30  KOMERCIJALNO PREDAVANJE

15.30-15.40  Anestezija i analgezija u porođaju

                         Teodora Memarović, Ivana Marinković, Tamara Jovanović, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija

15.40-15.50  Kristellerov manevar ili pritisak na fundus u drugo  porođajno doba

                           Erika Spirić, Hrvatska udruga za promicanje primaljstva , Republika Hrvatska

15.50-16.00  Waterbitrh i ustanovljene naučne činjenice vezane za fiziološki  porođaj

                           Ivana Veličkov, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija

16.00-16.10  Akušerske operacije

                           mr sc. med. Predrag Đurović, KBC Zemun, Srbija

16.10-16.20 Za“ i „protiv“ široke primene carskog reza

                            Aleksandra Minić, Ana Stanković, Aleksandra Radisavljević, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija

16.20-16.30  Mogući medicinsko pravni problemi u porodiljstvu

                          Vesna Simić, Tanja Miljković,  KBC Zemun, Srbija

16.30-16.40  Uticaj senzorne integracije na psihomotorni razvoj deteta  do treće  godine

                          Snežana Milanović,  Samostalna ambulanta medicinskog tehničara fizioterapeutskog smera Centar za korektivnu

                           gimnastiku SM Beograd,  Srbija

16.40-17.00  DISKUSIJA, KRAJ PRVOG DANA KONGRESA

 

SUBOTA – 25.05.2019. godine

Svečana sala, Gradska opština Stari grad

( Organizator zadržava pravo izmene programa)

 

SESIJA 5  – Moderatori:  Gordana Borković, Vesna Imbronjev

 

09.30-10.00  Registracija učesnika

10.00-10.15  Rad na ranoj detekciji raka dojke i edukaciji žena za   samopregled  dojki

                           Vesna Imbronjev, Dom zdravlja „Novi Sad“ , Srbija

10.1510.25  Улогата и експертизата на медицинска сестра-акушерка во ИВФ центар

                         Aneta Joševska-Damčevska, PZU Specijalna bolnica po  ginekologija i akuserstvo “Plodnost” Makedonija

10.2510.35  Nutritivni aspekt trudnoće i dojenja – preporuke

                          Prim.mr.dr.med Ljiljana Sokolova, Nataša Sekulić, Hajnalka  Požar, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje 

                           vaspitača   i  trenera u Subotici, Srbija

10.3510.45  Suplementacija u trudnoći

                         Dr Nataša Čamprag Sabo, MA Nataša Sekulić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u

                          Subotici,  Srbija

10.4510.55  Intrauterini zastoj rasta

                         Katerina Zlatkovič, Re-Medika, Makedonija

10.55-11.05  Laparoskopski serklaž                          

                         Jovanovska Olivera, RE-Medika, Makedonija

11.05-11.15   Zdravstvena zaštita materinstva i mere za njeno unapređenje

                        Milka Todić, Medicinska škola „7.april“ Novi Sad, Srbija

11.15-11.25   Porod od srca – Humani porod

                        Merjema Musa-Alić, KC Univerziteta Sarajevo, BiH

11.25-11.35  Epiduralna analgezija i izzid porođaja u splošnoj bolnici Murska   Sobota

                       Karolina Kovač, Splošna bolnišnica Murska Sobota,  Slovenija

11.35-11.45 KOMERCIJALNO PREDAVANJE – EMI PHARM

11.45-12.10  Pauza 

 

 

SESIJA 6 –Moderatori: Dejan Živanović, Jovan Javorac

 

12.10-12.20 Evidence based immediate midwifery care of the newborn

                           assist.prof. Polona A. Mivšek, Petra Petročnik, Nastja Pavel,  Faculty of Health Sciences Ljubljana; Midwifery department

                            Slovenija

12.20-12.30 Ishrana u trudnoći

                         Dejan B. Živanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Srbija

12.30-12.40 Odnos babice i trudnice u porođaju

                         Mirjana Prvulović, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Srbija

12.40-12.50 Uloga  i značaj babice tokom komplikacija po porođajnim  dobima

                         Gordana Borković, GAK Narodni front, Srbija

12.50-13.00 Traume u porodu

                         Kujović Mediha, UKCS Sarajevu GAK Jezero, BiH

13.00-13.10 Uloga babice kod karličnog porođaja

                        Vesna Vuletić, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Srbija

13.10-13.20 Uloga strukovne babice kod prevencije i prepoznavanja  urgentnih  stanja u postnatalnom periodu

                        Tanja Tomović, GAK Narodni front, Srbija

13.20-13.30 Postporođajni psihijatrijski poremećaji

                        Dr Jovan Javorac, KC Vojvodine, Srbija

13.30-13.40 KOMERCIJALNO PREDAVANJE

13.40-14.10 Pauza, Lanč paket

 

 

SESIJA 7 –  Moderatori:  Rusmira Arapović , Mara Rakić

 

14.10-14.20 Dvadeset godina novorođenčetu prijaznog porodilišta i dojenju  prijazna zdravstvena ustanova

                           Gordana Njenjić, Univerzitetni klinički centar Ljubljana, Ginekološka klinika,  Slovenija

14.20-14.30 Nacionalni  protokol njege pupka

                         Gordana Njenjić, Univerzitetni klinički centar Ljubljana,  Ginekološka klinika,  Slovenija

14.30-14.40 Reanimacija vitalno ugroženih novorođenčadi

                           Prim.dr Milica Vušurović, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“,  Srbija

14.40-14.50 Komunikacija sa roditeljima vitalno ugrožene novorođenčadi       

                           Mr sci. med. Biljana Stojanović-Jovanović,  Mirjana Smuđa,

                            Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Srbija

14.50-15.00 Sestrinske intervencije u neonatologiji

                          Valentina Velkova, Re-Medika, Makedonija

15.00-15.10 Bernese scale of pain assessment for newborn babies on  mechanical ventilation

                        Filev Gjorgi, Jancevska S, Ivanovska S, University Clinic for Gynecology and Obstetrics, Clinical Center Mother Teresa –

                         Skopje,  Fileva S, Privat Health Organization – d-r Fileva, Makedonija

15.10-15.20 Obavezno cijepljenje novorođenčeta u rodilištu i  znanje roditelja cijepljenju djeteta

                          Mr sc. Olivera Perić, Zorica Sansović, Klinika za ginekologiju i  porodništvo SKB Mostar, BiH

15.20-15.30 KOMERCIJALNO PREDAVANJE – EWO PHARMA

15.30-15.50 Pauza 

 

SESIJA 8 – Moderatori: Nevenka Stojanović, Marko Obradović

 

15.50-16.00 Dojenje i najčešći problemi prilikom dojenja

                         Marko Obradović, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Srbija

16.00-16.10  Utjecaj porodnih praksi na dojenje

                          Rusmira Arapović, Klinika za ginekologiju i porodništvo SKB  Mostar, BiH

16.10-16.20 Nega kože novorođenčeta

                           vms Mara Rakić, DZ ,,Dr Dušan Savić Doda“,  Srbija

16.20-16.30 Antibiotici u periodu trudnoće i dojenja

                          Doc Ph Jadranka Odović , Farmaceutski fakultet,  Srbija

16.30-16.40 Značaj ranog psihomotornog i govorno-jezičkog razvoja

                           Aleksandra Stojanoska, Re-Medika, Makedonija

16.40-16.50 Važnost dodira i pokreta od prvog dana života

                          Hristina Andrašević, Fizio mama, Srbija

16.50-17.00 Prijem i zbrinjavanje dece obolele od morbila

                        Mira Stjepanović, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Srbija

 

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI SA KONGRESA

DODELA SERTIFIKATA