• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cene kotizacije za online testove KME zbog isteka akreditacije !

 
BigCEE-banner-738x455-snizenje-opt-70

Zbog isteka akreditacije 18.08.2016.godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“je odlučilo da snizi cenu kotizacije za medicinske sestre i zdravstvene tehničare:
 
 1. REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE-HLAMIDIJA, MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA – 10 bodova
 2. INFEKTIVNE BOLESTI U DEČJEM UZRASTU – 10 bodova
 3. TEHNIKA PLASIRANJA INTRAVENSKE KANILE – SESTRINSKA PROCEDURA – 10 bodova
 4. PRAVILNO RUKOVANJE MEDICINSKIM OTPADOM U LABORATORIJAMA – 10 bodova
 5. PLANIRANJE PORODICE – KONTRACEPCIJA – 10 bodova
 6. SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU SEPSE- 10 bodova
 7. HEPATITIS B VIRUS -SA OSVRTOM NA MERE PREVENCIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 10 bodova
 8. HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIJABETES MELLITUSA – 10 bodova
 9. TIMSKI RAD U ZBRINJAVANJU KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA PO CRM METODI – 5 bodova
 10. ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA 5 bodova
 11. MEDICINSKA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA I FEMURA – 5 bodova
 
https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/