• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje kotizacije za online testove KME

Poštovani,

sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, u periodu od 01.06.2018. – 31.06.2018.god., sa 500 na 400 din.

 • ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
 • GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
 • DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
 • SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
 • PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU –  5 bodova
 • MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE –  5 bodova
 • BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE –  5 bodova
 • ORALNA HIGIJENA I KARIJES  KOD DECE  – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA –    5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare