• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.12.2018.godine.
 

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ( svih profila) (21)

 • A-1-272/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • D-1-462/18 – ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM
 • D-1-463/18 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA- 5 bodova
 • D-1-464/18 – PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • D-1-465/18 – EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
 • D-1-466/18 – MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • D-1-467/18 – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
 • D-1-468/18 – BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 • D-1-894/18 – ŠEĆERI U ISHRANI – 5 bodova
 • D-1-895/18 – RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE U OTKRIVANJU RAKA DOJKE – 5 bodova
 • D-1-896/18 – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI – 5 bodova
 • D-1-897/18 – MLADI I NARKOMANIJA – 5 bodova
 • D-1-898/18 – PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE – 5 bodova
 • D-1-899/18 – RAZVOJ NOVOROĐENČETA U PRVIH MESEC DANA – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • D-1-902/18 – PREANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA- 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE (3)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (9)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (3)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (6)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (4)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova