• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

AKCIJA – SNIŽENJE KOTIZACIJE ZA ONLINE TESTOVE KME

Poštovani,
 
zbog isteka akreditacinog roka 04.03.2020..godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije za online testove KME kojima ističe akreditacija za 20 % u periodu od 10.02.2020.  do 29.02.2020. godine.
 

ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE  TEHNIČARE SVIH PROFILA:

Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME

 • D-1-334/19 – PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 5 bodova
 • D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova
 • D-1-336/19 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA – 5 bodova
 • D-1-337/19 – ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD ERCP-a – 5 bodova
 • D-1-338/19 – SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA RESPIRATORNIM DISTRES SINDROMOM – 5 bodova
 • D-1-339/19 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-340/19 – INFEKCIJE HIRURŠKIH RANA I SAVREMENI MATERIJALI ZA PREVIJANJE RANA – 5 bodova
 • D-1-341/19 – HIGIJENSKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU- 5 bodova
 • D-1-342/19 – ZDRAVSTVENA I PALIJATIVNA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – 5 bodova
 • A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova

ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE:                                               

Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME

 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 • D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova

ZA STOMATOLOGE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA –  5 bodova

ZA LEKARE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

ZA FARMACEUTE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

ZA BIOHEMIČARE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

 

Web: www.medicinskaedukacija-timkme.com     

E-mail: tim.kme.beograd@gmail.com