• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Isticanje akreditacionog roka i skidanje testova sa sajta 28.02.2017. u 24.00 h

Poštovane kolege,

obaveštavamo Vas da se zbog isteka akreditacije sledeći testovi skidaju sa sajta 28.02.2017. u 24.00 h.:

 

 • D-1-342/16 – AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE KOD UKLANJANJA CERUMENSKOG ČEPA – 6 bodova
 • D-1-343/16 – BIOLOŠKA BEZBEDNOST U LABORATORIJAMA – ŠTA LABORATORIJSKI TEHNIČAR TREBA DA ZNA – 6 bodova
 • D-1-346/16 – RAHITIS U DEČIJEM UZRASTU – 6 bodova
 • D-1-344/16 – ASFIKSIJA NOVOROĐENČETA – 7 bodova
 • D-1-345/16 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODOJČADI – 7 bodova
 • D-1-347/16 – BEZBEDNO DAVANJE INJEKCIJA – 10 bodova
 • D-1-348/16 – NEGA BOLESNIKA NA DIJALIZI – 10 bodova
 • D-1-349/16 – HIGIJENSKO-SANITARNE MERE U BOLNICAMA – 10 bodova
 • D-1-350/16 – PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 10 bodova
 • D-1-351/16 – TERAPIJSKA KOMUNIKACIJA – OSNOV USPEŠNE ZDRAVSTVENE NEGE – 10 bodova
 • D-1-352/16 – PROBIOTICI-SAVEZNICI U JAČANJU IMUNITETA – 10 bodova
 • D-1-353/16 – ISHRANA DECE OD ROĐENJA DO PUBERTETA – 10 bodova
 • D-1-355/16 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA – 10 bodova
 • D-1-356/16 – PREVENCIJA MRSA BOLNIČKIH INFEKCIJA – 10 bodova