• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Obaveštenje

UZRS ,,TIM KME” sprovodi aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana kontracepcije sa ciljem da se podstaknu mladi ljudi da razmišljaju unapred, podstakne preventiva polnih bolesti i ukaže na koje načine se mogu sprečiti neplanirane trudnoće.

Na sednici Udruženja UZRS ,,TIM KME” održanoj 23.09.2014.god. odlučeno je da se u periodu od 26.09.2014.- 03.10.2014.god snizi cena kotizacije za online test PLANIRANJE PORODICE – KONTRACEPCIJA , akreditovanom u aprilskom akreditacionom roku, akr.broj.- D-1-1153/14 sa 10 bodova za učesnike, sa 800,00 din na 500,00 din.