• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Obaveštenje

Na sednici Udruženja UZRS ,,TIM KME” održanoj 19.09.2014.god. odlučeno je da se nivelišu cene online testova, i to:

  1. D-1-438/14 – STERILIZACIJA KAO ZLATNI STANDARD SPREČAVANJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA – sa 1200 na 800 din.
  2. D-1-1610/14 – PROBLEMI I PROGRAM NEGE KOD BOLESNIKA SA ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM – sa 600 na 500 din.
  3. D-1-1614/14 – AKTIVNA IMUNIZACIJA U DEČJEM UZRASTU – sa 600 na 500 din.
  4. D-1-1613/14 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODOJČADI – sa 700 na 500 din.
  5. D-1-1612/14– INFEKTIVNE BOLESTI U DEČJEM UZRASTU – sa 700 na 500 din.