• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Obaveštenje

UZRS ,,TIM KME” sprovodi aktivnosti povodom obeležavanja Svetstkog dana borbe protiv hepatitisa s ciljem da se podstakne preventiva, omogući edukacija i bolje razumevanje virusnog hepatitisa kao problema svetskog zdravstva.

Na sednici Udruženja UZRS ,,TIM KME” održanoj 25.07.2014.god. odlučeno je da se u periodu od 28.07.2014.- 03.08.2014.god snizi cena kotizacije za online test INFEKTIVNE BOLESTI U DEČJEM UZRASTU sa 800,00 din na 500,00 din., akreditovanom u januarskom akreditacionom roku, akr.broj.- D-1-441/14 sa 10 poena za učesnike.