• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

AKCIJA – SNIŽENJE KOTIZACIJE ZA ONLINE TESTOVE KME

Zbog isteka akreditacinog roka 19.08.2020..godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije za online testove KME kojima ističe akreditacija za 20% u periodu od 10.08.2020. do 19.08.2020. godine.
 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE SVIH PROFILA:
Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME
1) D-1-724/19 – ALERGOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – KOŽNE PROBE – 5 bodova
2) D-1-721/19 – PRVA POMOĆ NA RADU – 5 bodova
3) D-1-722/19 – SIGURAN RAD I DOBRA PRAKSA U MIKROBIOLOŠKIM LABORATORIJAMA– 5 bodova
4) D-1-723/19 – MASTI – ZNAČAJ U ISHRANI I RAZVOJU GOJAZNOSTI– 5 bodova
5) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA– 5 bodova
6) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU– 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE: Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME
1) V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI– 5 bodova
2) V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI– 5 bodova
2) V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
4) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU– 5 bodova
 
 
ZA LEKARE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 
 
ZA FARMACEUTE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
 
 
ZA BIOHEMIČARE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNO
ZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova