• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi KME akreditovani za višei visoko strukovne i strukovne sestre specijaliste

 cropped-Utilize-Time-Effectively-on-Online-Education.jpg

Akreditacija testova do 18.08.2016.

 1. HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELLITUSA – 10 BODOVA
 2. TIMSKI RAD U ZBRINJAVANJU KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA PO CRM METODI – 5 BODOVA
 3. ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 BODOVA
 4. MEDICINSKA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA I FEMURA  – 5 BODOVA
 5. TIROIDNI NODUSI-DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI  – 4 BODA

 

Akreditacija testova do 03.03.2017

 1. AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE KOD UKLANJANJA CERUMENSKOG ČEPA – 6 BODOVA  – 600 din.
 1. BEZBEDNO DAVANJE INJEKCIJA –  10 BODOVA .
 2. NEGA BOLESNIKA NA DIJALIZI – 10 BODOVA
 3. HIGIJENSKO – SANITARNE MERE U BOLNICAMA – 10 BODOVA
 4. PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 10 BODOVA
 5. TERAPIJSKA KOMUNIKACIJA – OSNOV USPEŠNE ZDRAVSTVENE NEGE –  10 BODOVA
 6. PROBIOTICI-SAVEZNICI U JAČANJU IMUNITETA – 10 BODOVA
 7. ISHRANA DECE OD ROĐENJA DO PUBERTETA – 10 BODOVA
 8. SESTRINSKE INTERVENCIJE U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA – 10 BODOVA
 9. PREVENCIJA MRSA BOLNIČKIH INFEKCIJA – 10 BODOVA

Registracija