• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Poklon za 30 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara – besplatno rešavanje 1 online testa

26122

Zbog isteka akreditacije, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“je odlučilo da POKLONI ONLAJN TEST ,,STERILIZACIJA KAO ZLATNI STANDARD INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA“ koji nosi 10 bodova KME za 30 kolega-medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Potrebno je da popunite PRIJAVU ZA TEST i pošaljete je na mejl: kme.edukacija@gmail.com

Prijave će biti prihvaćene prema redosledu prispeća do popunjavanja predviđenog broja mesta.

Sutra ćemo objaviti spisak kolega koji će moći od ponedeljka pristupiti rešvanju testa! Test je potrebno rešiti najkasnije do 27.05.2016.godine.

Srdačan pozdrav!
UZRS ,,TIM KME“

 

IME:
PREZIME:

BROJ LICENCE:

ZVANJE:

USTANOVA:

KOMORA KOJOJ PRIPADATE – OGRANAK:

TELEFON:

E MAIL ADRESA (sa kojom ćete biti registrovani i na koju ćete dobiti sertifikat)