• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cene kotizacije za online testove

Poštovani,

u cilju što lakšeg i povoljnijeg sakupljanja broja bodova za produženje licence medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara svih profila, UZRS,,TIM KME” je na sednici Udruženja održanoj 21.11.2015. godine donelo odluku da se u periodu od 23.11.2015.- 31.12.2015.god. snizi cena kotizacije za online testove koji nose 10 bodova za slušaoce, sa 800 na 500 dinara:

BR.AKREDITACIJE NAZIV TESTA
D-1-1018/15 PRVA NEGA NOVOROĐENČETA – PARTICIPACIJA AKUŠERSKE I PEDIJATRIJSKE SESTRE
D-1-1017/15 STERILIZACIJA KAO ZLATNI STANDARD INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA
D-1-1019/15 DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI POSTUPCI U RADU MEDICINSKE SESTRE NA ODELJENJU NEUROLOGIJE
D-1-1441/15 INFEKTIVNE BOLESTI U DEČJEM UZRASTU
D-1-1022/15 NEGA I ZAŠTITA ZDRAVOG NOVOROĐENČETA
D-1-1020/15 REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE-HLAMIDIJA, MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA
D-1-1442/15 TEHNIKA PLASIRANJA INTRAVENSKE KANILE – SESTRINSKA PROCEDURA
D-1-1443/15 PRAVILNO RUKOVANJE MEDICINSKIM OTPADOM U LABORATORIJAMA
D-1-1444/15 PLANIRANJE PORODICE – KONTRACEPCIJA
D-1-1445/15 SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU SEPSE
D-1-1446/15 HEPATITIS B VIRUS -SA OSVRTOM NA MERE PREVENCIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
A-1-2172/15 HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIJABETES MELLITUSA