• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sednica udruženja UZRS ,,TIM KME”

UZRS ,,TIM KME” sprovodi aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih s ciljem da se podigne svest o mogućnostima i rizicima povezanim s reproduktivnim zdravljem, omogući razmena znanja i informacija koje proizlaze iz istraživanja i analiza.

Na sednici Udruženja UZRS ,,TIM KME” održanoj 11.08.2014.god. odlučeno je da se u periodu od 12.08.2014.- 17.08.2014.god snizi cena kotizacije za online test REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE – HLAMIDIJA, MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA sa 800,00 din na 500,00 din., akreditovanom u aprilskom akreditacionom roku, akr.broj.- D-1-1369/14 sa 10poena za učesnike.