• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cena kotizacije za online testove

Poštovani,

u cilju što lakšeg i povoljnijeg sakupljanja broja bodova za produženje licence lekara i biohemičara, UZRS,,TIM KME” je na sednici Udruženja održanoj 29.02.2016. godine donelo odluku da se u periodu od 01.03.2016. – 31.03.2016. god. snizi cena kotizacije za 50% .

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE

A-1-2171/15 – TIMSKI RAD U ZBRINJAVANJU KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA PO CRM METODI- 5 bodova

A-1-2172/15 – HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIJABETES MELLITUSA – 10 bodova

A-1-2173/15 – TIROIDNI NODUSI-DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI – 4 boda

A-1-2174/15 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA- 5 bodova

A-1-2175/15 – MEDICINSKA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA I FEMURA – 5 bodova

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

A-1-2173/15 – TIROIDNI NODUSI-DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI – 4 boda

A-1-2174/15 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA- 5 bodova