• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cena

U cilju što lakšeg i povoljnijeg sakupljanja broja bodova za produženje licence, UZRS,,TIM KME” je na sednici Udruženja održanoj 24.12.2014. godine donelo odluku da se u periodu od 25.12.2014.- 15.01.2015.god snizi cena kotizacije za sve online testove koji nose 10 bodova za slušaoce sa 800 na 500 dinara:

  • STERILIZACIJA KAO ZLATNI STANDARD SPREČAVANJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA , akr.broj D-1-438/14
  • AKTIVNA IMUNIZACIJA U DEČJEM UZRASTU , akr.broj D-1-439/14
  • ULOGA AKUŠERSKE SESTRE U PUERPERIJUMU , akr.broj D-1-440/14
  • INFEKTIVNE BOLESTI U DEČJEM UZRASTU , akr.broj D-1-441/14
  • REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE-HLAMIDIJA, MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA , akr.broj D-1-1369/14
  • PRAVILNO RUKOVANJE MEDICINSKIM OTPADOM U LABORATORIJAMA , akr.broj D-1-1151/14
  • TEHNIKA PLASIRANJA INTRAVENSKE KANILE – SESTRINSKA PROCEDURA, akr.broj D-1-1152/14
  • PLANIRANJE PORODICE – KONTRACEPCIJA, akr.broj D-1-1153/14