• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cena!

Poštovane kolege,

U cilju što lakšeg i povoljnijeg sakupljanja broja bodova za produženje licence, UZRS,,TIM KME” je na sednici Udruženja održanoj 22.06.2015. godine donelo odluku da se u periodu od 23.06.2015.- 01.08.2015.god snizi cena kotizacije sa 800 na 500 dinara za sledeće online testove za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila :

  1. PRAVILNA APLIKACIJA BCG VAKCINE – KONTRAIDIKACIJE I MOGUĆE KOMPLIKACIJE, akreditacioni broj D-1-316/15, sa 5 bodova za učesnike
  2. DEKUBITUS-ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PROMOCIJI, LEČENJU I PREVENCIJI, akreditacioni broj D-1-315/15 , sa 5 bodova za učesnike
  3. IZLUČEVINE – SESTRINSKE INTERVENCIJE, akreditacioni broj D-1-308/15, sa 5 bodova za učesnike
  4. PATOLOŠKA STANJA U DOJCI, akreditacioni broj D-1-D-1-310/15, sa 5 bodova za učesnike
  5. PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA, akreditacioni broj A-1-794/15, sa 5 bodova za učesnike

Takođe je odlučeno da se u istom periodu snizi i cena kotizacije za online test za lekare, sa 2000 na 800 din :

  1. PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA, akreditacioni broj A-1-794/15, sa 5 bodova za učesnike

Napomena:

S obzirom da ZSS i Ograncima KMSZTS šaljemo Izveštaje svakog prvog u mesecu , ukoliko želite da Vaše rešavanje testa uvrstimo u Izveštaj, molimo Vas da izvršite uplatu kotizacije u roku od 7 dana od dana rešavanja testa.