• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cene kotizacije za online testove KME

Poštovani,

sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 15.11.2017.-31.12.2017.god.

 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:  Sa 500,oo na 350,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-214/17 -PRVA POMOĆ I TRIJAŽA POVREĐENIH – 5 bodova
 • D-1-250/17 -SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  – 5 bodova
 • D-1-251/17 -BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE – 5 bodova
 • D-1-252/17 – CLOSTRIDIUM DIFFICILE U BOLNIČKOJ SREDINI – 5 bodova
 • D-1-253/17 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-254/17 – STREPTOKOKNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-255/17 – HIV/AIDS I ZDRAVSTVENI RADNICI – 5 bodova
 • D-1-256/17 – FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – 5 bodova
 • D-1-257/17 – REHABILITACIJA PRELOMA – MODALITETI FIZIKALNE TERAPIJE – 5 bodova
 • D-1-258/17 – ANESTEZIJA SA OSVRTOM NA EPIDURALNU ANESTEZIJU – 5 bodova
 • D-1-695/17 – RANO OTKRIVANJE PREKANCEROZNIH PROMENA I RAKA GRLIĆA MATERICE – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-993/17 – UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
 • V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 
ZA FARMACEUTE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova

 

 ZA LEKARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-695/17 – RANO OTKRIVANJE PREKANCEROZNIH PROMENA I RAKA GRLIĆA MATERICE – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova
 
ZA BIOHEMIČARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • A-1-1742/17 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 • A-1-1743/17 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • A-1-1744/17 – PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 

V-1058/17-II – ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE  – 5 bodova

 

Više možete pogledati na sajtu udruženja na : https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/online-test/