• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cene kotizacije za online testove KME za lekare i biohemičare zbog isteka akreditacije !

BigCEE-banner-738x455-snizenje-opt-70

Zbog isteka akreditacije 18.08.2016.godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“je odlučilo da snizi cenu kotizacije za lekare i biohemičare:

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE

  • A-1-2171/15 –  TIMSKI RAD U ZBRINJAVANJU KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA PO CRM METODI- 5 bodova
  • A-1-2172/15 –  HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELLITUSA – 10 bodova
  • A-1-2173/15 –  TIROIDNI NODUSI-DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI – 4 boda
  • A-1-2174/15 – ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA- 5 bodova
  • A-1-2175/15 – MEDICINSKA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA I FEMURA – 5 bodova

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

  • A-1-2173/15  –  TIROIDNI NODUSI-DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI – 4 boda
  • A-1-2174/15  –  ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA- 5 bodova

Online testovi za lekare

Online testovi za biohemičare