• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Sniženje cene kotizacije za online testove KME

Poštovani,

zbog isteka akreditacije, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 01.07.2017.-18.08.2017.god.

 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:  Sa 500,oo na 350,oo dinara:
 • D-1-1080/16 – MAGNETNA REZONANTNA TOMOGRAFIJA – RADIOLOŠKA PROCEDURA – 5 bodova
 • C-1-79/16 – PUŠENJE KAO JAVNO-ZDRAVSTVENI PROBLEM – 5 bodova
 • A-1-2226/16 – INSULINSKA REZISTENCIJA – 5 bodova
 • A-1-2227/16 – PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE – 5 bodova
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova, (samo za stomatološke tehničare)

 

 
ZA FARMACEUTE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova

 
 
ZA LEKARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2226/16 – INSULINSKA REZISTENCIJA – 5 bodova
 • A-1-2227/16 – PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE – 5 bodova
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 
 
ZA BIOHEMIČARE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • A-1-2228/16 – FEBRILNE KONVULZIJE I KONVULZIVNI STATUS-POSTUPAK U PRAKSI – 5 bodova
 • A-1-2229/16 – PRINCIPI TUMAČENJA REZULTATA ANALIZE URINA SA ANALIZOM SLUČAJEVA – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE:  Sa 800,oo na 500,oo dinara:
 • V-937/16-II – UTICAJ INFEKTIVNIH OBOLJENJA NA RAD U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJII – 5 bodova
 • V-938/16-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-939/16-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 • V-940/16-II – ZNAČAJ UPOTREBE FLUORA U STOMATOLOGIJI – 5 bodova