• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Uputstvo

Na strani ONLINE TESTOVI  u padajućem meniju, dobićete sve potrebne informacije o akreditovanim online testovima preko   UZRS ,,TIM KME” (kome su namenjeni, kada su i dokle akreditovani , koliko bodova nose, kolika je cena kotizacije).

1. IZVRŠITE UPLATU KOTIZACIJE  ZA POLAGANJE TESTA
Podatke za uplatu možete preuzmite sa uplatnice koja se nalazi na dnu ove stranice. 
Da biste pristupili svim sadržajima u željenoj edukaciji, potrebno je da  uplatite kotizaciju u iznosu koji je naveden kod svake edukacije, u njenom opisu. Primer popunjene priznanice nalazi se u prilogu ove stranice.  (Ukoliko rešavate više od jednog testa, celokupan iznos kotizacije možete izvršiti na jednoj   uplatnici .

2. REGISTRUJTE SE

Da biste pristupili online testovima, pored uplate kotizacije potrebno je da se REGISTRUJETE na portalu i čekirajte željeni test/testove, nakon čega dobijate Vaše parametre za pristup testovima.  Upišite datum uplate kotizacije. Potrebno je da navedete svoju email adresu, nakon čega će vam nakon na nju, nakon evidencije vaše uplate kotizacije na našem bankovnom izvodu, biti poslata poruka koja sadrži korisničko ime i lozinku Evidentiranje Vaše uplate kotizacije  može trajati i do 24 sata – preporuka je uplatu izvršiti do 14 hPotom se sa svojim korisničkim imenom i šifrom prijavite na POČETNU starnicu sajta. Vreme omogućeno za rešavanje testa je 7 dana od dobijanja pristupnih parametara.

Potrebno je da se registrujete svaki put kada izvršite uplatu kotizacije i označite željene testove, jer na izvodima iz banke u većini slučajeva piše samo: transakcija po nalogu građana, a i program je podešen tako da se samo čekiranjem testova isti mogu i otključati!

3. PROČITAJTE EDUKATIVNI MATERIJAL

4. REŠITE TEST KOJI STE IZABRALI

Svaki test sastoji se od odredjenog broja pitanja. Pažljivo pročitajte svako pitanje, izaberite jedan ponuđeni odgovor i pritisnite taster. Za uspešno položen test potrebno je odgovoriti tačno na 60% pitanja. U trenutku kada rešite test i kliknete na opciju “FINIS QUIZ”, na vašu e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, stići će e-mail sa informacijom o rezultatima testa.

Testu koji ste položili ne možete naknadno pristupiti! Sistem Vas prepoznaje, tako da nije moguće da ponovno uradite isti test. Rezultate testa možete videti odmah, a isti se šalju automatski na Vašu e-mail adresu.

5. POPUNITE EVALUACIONI UPITNIK

Obavezno popunite evaluacioni upitnik i tako ocenite proces testiranja skalom od 1 do 5.

6. SERTIFIKAT O POLOŽENOM TESTU – PROVERITE SVOJ E-MAIL !

Sertifikat će Vam biti poslat putem mejla koji ste uneli prilikom registracije u periodu od 48-72h nakon polaganja testa.  Molimo Vas proverite i spam foldere, za slučaj da Vam poruka zaluta u taj deo. Sertifikat neće biti izdat ukoliko ne budemo registrovali Vašu uplatu kotizacije.

7. ZAŠTITA PODATAKA

 Naš sistem prepoznaje sve parametre, sem lozinke/password-a koji ste stavili. Vaše informacije se koriste samo za naš WEB portal i neće se davati trećim licima !

8. VAŽNE NAPOMENE

Potrebno je da poštujemo Pravilnike KE ZSS!

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022)

  • U toku jednog dana dozvoljeno je rešavanje najviše dva različita testa!
  • Broj bodova u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od 10!
  • Prilikom odabira testa vodite računa o ciljnoj grupi za koju je test akreditovan!
  • Test ste položili ukoliko tačno odgovorite na 60% pitanja!
  • Jednom mesečno, do 15. u mesecu, za prethodni mesec realizacije KE, UZRS Tim KME prosleđuje izveštaj o ostvarenim bodovima odgovarajućim Komorama, da bi se u bazama istih evidentirali.

 

Ukoliko imate tehničkih problema prilikom registracije ili prijave na sistem, molimo vas da nas kontaktirate putem email adrese tim.kme.beograd@gmail.com

Želimo Vam uspešan rad ! Nadajući se našoj daljoj uspešnoj saradnji, srdačno Vas pozdravlja Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika ,,TIM KME”.

Napomena:

Portal medicinskaedukacija-timkme.com je u obavezi da u najvećoj mogućoj meri zaštiti privatnost svojih korisnika na taj način što privatne prikupljene podatke neće na bilo koji način deliti trećim licima osim u slučaju individualne saglasnosti korisnika.

  • Vlasnik autorskih prava UZRS ,,TIM KME”
  • Kopiranje i prenos sadržaja samo uz pismenu dozvolu!

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA  (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019))

Upotreba dokumentacije u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu polaganja testa će se smatrati zloupotrebom i kršenjem autorskih prava. Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.