• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Psihofizička priprema trudnica za porođaj

Obaveštavamo Vas da smo akreditovali 2 kursa za obuku zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj.

Programi su akreditovani za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, babice, pedijatrijske sestre, patronažne sestre i fizioterapeute.

Broj Odluke Zdravstvenog saveta: 153-02-00118/2023-01

– Kurs 1- Osnovni nivo, D-1-114/23, sa 6 bodova za polaznike
– Kurs 2- Viši nivo, D-1-115/23, sa 6 bodova za polaznike

Polaznici se osposobljavaju kroz teoretski i praktični deo.

Po položenom ispitu, polaznici dobijaju verifikovani sertifikat kojim stiču osposobljenost za vođenje psihofizičke pripreme trudnica za porođaj.

Informacije: 063/ 77 08 012