• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

RAHITIS U DEČIJEM UZRASTU

RAHITIS U DEČIJEM UZRASTU

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-346/16
Akreditacija testa važi u periodu:
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 6
EDUKATIVNI MATERIJAL