• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Aktivni testovi

Poštovani,

u aprilskom akreditacionom roku akreditovali smo 8 online testova KME. Od ponedeljka ih možete rešavati na https://www.medicinskaedukacija-timkme.com/.

Koleginice koje su prisustvovale Prvom kongresu babica Republike Srbije mogu besplatno rešavati test po želji, s tim, da u e-mailu naglase da su bile učesnice Kongresa.

  • D-1-1017/15 – Sterilizacija kao zlatni standard sprečavanja intrahospitalnih infekcija – 10 BODOVA
  • D-1-1018/15 – Prva nega novorođenčeta-participacija akušerske i pedijatrijske sestre – 10 BODOVA
  • D-1-1019/15 -Dijagnostičko-terapijski postupci u radu medicinske sestre na odeljenju neurologije – 10 BODOVA
  • D-1-1021/15 -Infektivne bolesti u dečijem uzrastu – 10 BODOVA
  • D-1-1021/15 -Nega i zaštita zdravog novorođenčeta – 10 BODOVA
  • D-1-1023/15 -Zlostavljanje i zanemarivanje dece – prepoznavanje,dokumentovanje i prijavljivanje- 8 BODOVA
  • D-1-1024/15 -Postoperativne komplikacije – proces zdravstvene nege- 8 BODOVA
  • D-1-1020/15 – Placenta praevia-Program zdravstvene nege – 6 BODOVA