• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Anemija kod dece

Nedostatak gvožđa je najčešći uzrok anemije. Na vreme neprepoznata i nelečena anemija ima dalekosežne posledice, kao što su usporen rast i razvoj i učestalost infekcija. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, učestalost anemija kod dece kreće se i do 80%. Prema studiji UNICEF-a, rađenoj 2000-te godine u našoj zemlji svako treće dete uzrasta 6-60 meseci ima anemiju.

Zdravo, terminsko novorođenče dolazi na svet sa rezervama gvožđa koje su dovoljne tokom prva četiri meseca života. Budući da majčino mleko sadrži vrlo malo gvožđa, bebama koje doje treba dodati 1 mg / kg dnevno gvožđa od uzrasta 4 meseca, odnosno do uvođenja hrane bogate gvožđem.

Bebe koje dobijaju adaptirano mleko dobijaju dovoljno gvožđa iz mlečne formule. Punomasno kravlje mleko se ne sme koristiti prie uzrasta od 12 meseci. Deci uzrasta 6 – 12 meseci potrebno je 11 mg / dan gvožđa dnevno. Nemlečnu ishranu (dohranu), crveno meso i povrće s visokim sadržajem gvožđa treba uvesti rano. Preparati gvožđa u kapima treba da se daju detetu čije dnevne potrebe nisu zadovoljene u ishrani (mlečnoj formuli i dohrani). Mala deca uzrasta od 1 do 3 godine treba da dobiju 7 mg dnevno gvožđa. Najbolje je ako se to postiže ishranom (crveno meso, povrće bogato gvožđem i voće s vitaminom C, koje povećava apsorpciju gvožđa). Preparati gvožđa (kapi ili tablete) uz primenu vitamina C mogu dopuniti nedostatke u ishrani.

Sva deca rođena pre termina treba da dobiju najmanje 2 mg / kg gvožđa na dan do uzrasta 12 meseci što odgovara količini gvožđa u gvožđem obogaćenim mlečnim formulama. Ukoliko se ova deca hrane majčinim mlekom treba da dobiju dodatno gvožđe u dozi od 2mg/kg/dan počevši od uzrasta 1 mesec, i to treba nastaviti sve dok dete doji, i dok po prestanku dojenja ne dobije mlečnu formulu obogaćenu gvožđem ili dok ne počne da dobija hranu bogatu gvožđem koja će mu obezbediti unos od 2 mg/kg/dan gvožđa.

Brz rast i razvoj dovode kod većine dece do nedostaka gvožđa udrugoj polovini prve godine života i u drugoj godini. Dnevne potrebe za gvožđem u ovom uzrastu su oko 1,2 mg dnevno. Imajući u vidu da se iz gastrointestinalnog trakta resorbuje 10% unetog gvožđa, razumljivo je da ovako velike potrebe, koje su blizu potrebama odraslih, ne mogu da se nadoknade ishranom koja nije obogaćena gvožđem. Sledeća faza ubrzanog rasta i razvoja javlja se tokom adolescencije, kada je sidropenijska anemija zbog relativnog deficita gvožđa često potencirana i neadekvatnom ishranom (dijete, vegetarijanski način ishrane). Pored navedenog, sideropenijska anemija se značajno češće javlja kod dece i adolescenata koji su gojazni, odnosno, koji imaju povećan BMI.