• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

ANTIDEPRESIVI SPREČAVAJU INFARKT

 

Određene antidepresivne supstance  su u mogućnosti da delotovrno spreče zgrušavanje krvi i  stvaranje naslaga na krvnim sudovima i samim tim sprečavaju rizik nastanka infarkta kod osoba koje imaju depresiju.

Univerzitetska Klinika u Bonnu je provela studiju u kojoj je ovo dejstvo dokazano.

Kod pacijenta koji imaju depresiju dolazi češće do stvaranja naslaga na zidovima krvnih sudova nego kod zdravih osoba.
To bi mogao biti razlog zašto osobe sa depresijom imaju povećan rizik dobijanja kardio vaskularnih bolesti.

Terapija depresije lekovima ne samo da dovodi do poboljšanja simptoma depresije, nego i smanjuje rizik bolesti srca i krvnih sudova.

U nemačkoj studiji su pacijenti sa dijagnostikovanom teškom depresijom na početku terapije sa lekovima escitalopram ili nortriptilin i tri meseca nakon početka terapije pregledani sa posebnom koncentracijom na trombocite i zgrušavanje krvi, te su njihovi nalazi upoređeni sa nalazima zdravih osoba.

Rezultat je da uzimanjem obe antidepresivne supstance nakon tri meseca dolazi do značajnog poboljšanja funkcije trombocita, redukcije rizika zgrušavanja krvi i nastanka tromba.

Nalazi su čak bili bolji nego kod zdravih osoba kontrolne grupe, te je zaključak da se rizik infarkta prilično smanjio kod ove grupe pacijenata sa depresijom.

 

Preuzeto sa: www.everydayhealth.com