• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5

BUCMASTA BEBA VIŠE NIJE I ZDRAVA BEBA

Faktori kao što su masno tkivo bebe i intrauterina sredina mogu povećati verovatnoću za pojavu dečje gojaznosti.

Najveći broj intervencija lekara u pedijatriji, a koje imaju za cilj smanjenje telesne mase, su usmerene na školsku decu i tinejdžere, no epidemija gojaznosti takođe pogađa i odojčad i malu decu; smatra se da 10% dece mlađe od 2 godine ima prekomernu telesnu masu , dok se  procenat gojazne dece starosti od 2 do 5 godina udvostručio, sa 5%  u 1980. godini na 12% u 2006. godini.  Američki časopis „The New York Times“ izveštava da mnogi naučnici danas veruju da ceo proces dobijanja suvišnih kilograma započinje ustvari i pre nego što je dete rođeno, kao i da se sa merama prevencije mora započeti ranije.

Istraživači su zabrinuti da neke od promena na genima koje se dešavaju u ranom razvoju ploda, a  koje nastaju u sadejstvu sa faktorima spoljašnje sredine koji deluju u materici, mogu dovesti do pojave gojaznosti u dečjoj dobi. Naprimer, poznato je da žene koje puše u trudnoći u većem broju slučajeva  rađaju decu sa manjom telesnom masom na rođenju, ali te iste bebe su u povećanom riziku za gojaznost. Takve slične promene na genima nam mogu pojasniti zašto deca majki obolelih od dijabetes melitusa tip 2 imaju veći indeks telesne mase, kao i veću verovatnoću da obole od  dijabetesa.

Komentar: Kao što su i autori  časopisa „The New York Times“ izneli, očekuje se da će mere prevencije gojaznosti ubuduće više biti usmerene na trudnice i malu decu, ali da će sprovođenje ovih mera u vidu restrikcija u ishrani biti veoma teško zbog socijalnih tabua prilikom kvalifikovanja ovih populacija kao gojaznih. Smatra se da bi pedijatri trebalo da započnu savetovanje u vezi ishrane pri prvom susretu sa porodicom novorođenčeta, kao i da rade na izmeni do sada prihvaćenog stanovišta u populaciji da je bucmasta beba zdrava beba.

 

Tekst je preuzet iz Journal Watch  – Pedijatrija i adolescentna medicina