• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Koliko su zaista važne medicinske sestre?

Veliko istraživanje sprovedeno u Evropi pokazalo je da pacijenti češće umiru nakon rutinskih operacija tamo gde medicinske sestre nisu dovoljno obrazovane i stručne.

Analizom više od 400.000 beleški pacijenata utvrđeno je takođe da je u bolnicama gde su se sestre brinule o manjem broju pacijenata i smrtnost bila manja. U Velikoj Britaniji od prošle godine medicinskim sestrama je potrebna fakultetska diploma.

Ovo je inače najveće istraživanje ove vrste u Evropi – sprovelo ga je nekoliko univerziteta, kako evropskih, tako i nekih iz SAD, a objavljeno je u medicinskom časopisu “The Lancest”.

U istraživanju se tvrdi kako svaki dodatni pacijent o kom medicinska sestra mora da se brine povećava mogućnost smrtnosti pacijenata za sedam posto u roku od 30 dana od dana prijema u bolnicu radi operacije.

Međutim, isto tako se navodi da se ta stopa znatno smanjuje ako se radi o medicinskim sestrama sa diplomom.

Nivo obrazovanja medicinskih sestara i broj pacijenata o kojima se one brinu znatno varira od zemlje do zemlje. Primera radi, u Norveškoj i Španiji su medicinske sestre najobrazovanije. Recimo u Engleskoj se medicinske sestre u proseku brinu o 8,8 pacijenata, a u Norveškoj 5,2, u Irskoj 6,9…

Medicinske sestre su ključne osobe kada je u pitanju boravak pacijenata u bolnicama i njihov oporavak nakon operacija, zbog toga je vrlo važno ulagati u njihovo usavršavanje, ističu istraživači.

Preuzeto sa: http://www.b92.net/zdravlje/