• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Metoda infracrvenog svetla kojom se meri nivo šećera u krvi bez uboda u istraživanju

Grupa istraživača, vođena Profesorom Yuji Matsuurom sa fakulteta Tohoku za Biomedicinski inženjering, razvili su metod merenja glukoze u krvi koristeći infracrveno svetlo, bez uboda.

Osobe sa dijabetesom svakodnevno prate nivo glukoze u krvi koristeći tradicionalne merače koji zahevaju uzorke krvi bockanjem prsta. Neprijatnost bola i rizik od infekcije mogu biti uzrok velikogstresa i brige.

Da bi sprečili to istraživači su predložili i razvili metod za merenje glukoze u krvi koristeći blisko infracrveno svetlo. Ovaj metod radi na pretpostavci da blisko infracrveno svetlo specifične talasne dužine selektivno apsorbuje glukozu u krvi.

Međutim, precizn i stabilno merenje koristeći ovu metodu se pokazalo teško zato što blisko infracrveno svetlo ne apsorbuje samo glukozu već i vodu, proteine i hemoglobin.

Suprotno tome, dale infracrveno svetlo sa talasnom dužinom od 10 mikrona, jako apsorbuje glukozu, čineći mogućim u teoriji, za 160204042426_1_900x600pacijente da dobiju osetljivije i preciznije merenje. Međutim, problem sa kojim se susreću istraživači je taj da daleko infracrveno svetlo prodire svega nekoliko mikrona u površinu kože što čini merenje glukoze u krvi teškim.

Tim profesora na čelu sa profesorom Matsuurom je tako razvio novu tehniku merenja koja se sastoji od male prizme prikačene na kraj fleksibilnog, šupljeg, optičkog vlakna koji zrači dalekim infracrvenim svetlom. Korišćenjem ove metode moguće je ozračiti oralnu sluzokožu unutrašnjih usana koja za razliku od kože nema debeli gornji sloj.

Rezultati eksperimenta pokazuju da nivo glukoze precizno meri sa manje od 20 % mogućnosti greške, što prema profesoru Matsuuri predstavlja dovoljno precizno za kliničku upotrbu.

Dijabetes je ozbiljan problem koji pogađa milione ljudi širom sveta. Kombinovanjem nove metode dalekog infrared lasera, koja je nedavno razvijena, profesor očekuje kompaktni i jeftini sistem merenja glukoze u krvi koji bi uskoro mogao biti korišćen u medicinske svrhe.

Tekst preuzet sa www.scincedaily.com