• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5

Rana dijagnoza autizma

U studiji objavljenoj u The Journal of Pediatrics navodi se da bi 5-minutni test koji roditelji mogu ispuniti u čekaonici kod pedijatra mogao pomoći u ranoj dijagnozi autizma. Studija nudi model implementiranja takve novosti u praksu pedijatara.


 Autizam kada je prepoznat u vrlo ranoj dobi omogućuje da tretman krene prije – što može poboljšati sposobnosti dece za učenje i imati velike pozitivne uticaje na dalji razvoj deteta. Mnoga istraživanja nažalost ukazuju na značajan vremenski odmak od trenutka kada roditelji uoče i prijave zabrinutosti vezane uz ponašanje deteta do trenutka kada autizam bude dijagnostikovan. Ponekad taj trenutak postavljanja dijagnoze bude nakon što je dete već krenulo u školu.

Za istraživanje u ovoj studiji osnovana je mreža od 137 pedijatara. Nakon edukativnog seminara u trajanju od sat vremena, pedijatri su testirali decu oko navršene godine dana prema pitanjima iz testa predloženog u studiji a koji detektuje poremećaje iz spektra autizma, kašnjenje u psihomotornom razvoju i razvoju govora. Roditelji/staratelji su ispitivani o detetovim reakcijama na zvuk, vizuelne nadražaje, reči, objekte, gestikulaciju i druge oblike dobno primerene komunikacije. Deca koja nisu prošla test bila su ponovo procenjena nakon 6 meseci i tako periodično sve do treće godine života. 
 
32 dece prepoznato je da ima poremećaj iz spektra autizma od 10,479 testirane dece. Taj je podatak u skladu s epidemiološkim očekivanjima u tom starosnom dobu. Kratki test dao je tačnu dijagnozu u 75% slučajeva dece za koju su roditelji prepoznali da imaju teškoće u razvoju. Sva deca s teškoćama u razvoju ili dijagnozom autizma i 89% onih s kašnjenjem u razvoju govora bili su upućeni na terapiju ponašanja nakon ovoga testa. Toj deci je terapija počela u prosečnoj dobi od 17 meseci. Za u poređenje, u istraživanju iz 2009. godine CDC je otkrio da se autizam u proseku dijagnostikuje oko 5,7 godine s tim da terapija počinje još kasnije.

Osim praćenja ishoda lečenja dece, pedijatri u studiji su takođe bili deo istraživanja. Pre studije svega je nekoliko njih radilo sistematizovane testove na poremećaje iz spektra autizma. Nakon studije, program je pozitivno ocenilo 96% učesnika, a 100% učesnika je nastavilo upotrebljavati test u svojoj redovnoj praksi.