-->

Online TESTOVI

 

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova .

Trenutno imamo 24 akreditovana online testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 4 za stomatološke tehničare, 9 akreditovanih testova za lekare, 4 akreditovana testa za farmaceute, 3 akreditovana testa za biohemičare i 4 akreditovana testa za stomatologe.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ( svih profila) (24)

 1. D-1-894/18 – ŠEĆERI U ISHRANI – 5 bodova
 2. D-1-895/18 – RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE U OTKRIVANJU RAKA DOJKE – 5 bodova
 3. D-1-896/18 – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI – 5 bodova
 4. D-1-897/18 – MLADI I NARKOMANIJA – 5 bodova
 5. D-1-898/18 – PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE – 5 bodova
 6. D-1-899/18 – RAZVOJ NOVOROĐENČETA U PRVIH MESEC DANA – 5 bodova
 7. D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA – 5 bodova
 8. D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 9. D-1-902/18 – PREANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA- 5 bodova
 10. А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 11. D-1-334/19 – PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 5 bodova
 12. D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova
 13. D-1-336/19 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA – 5 bodova
 14. D-1-337/19 – ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD ERCP-a – 5 bodova
 15. D-1-338/19 – SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA RESPIRATORNIM DISTRES SINDROMOM – 5 bodova
 16. D-1-339/19 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 17. D-1-340/19 – INFEKCIJE HIRURŠKIH RANA I SAVREMENI MATERIJALI ZA PREVIJANJE RANA – 5 bodova
 18. D-1-341/19 – HIGIJENSKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU- 5 bodova
 19. D-1-342/19 – ZDRAVSTVENA I PALIJATIVNA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – 5 bodova
 20. A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 21. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 22. D-1-620/19 – KOMPRESIVNA TERAPIJA- 5 bodova
 23. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA – 5 bodova
 24. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA- 5 bodova

PISANI TEST: D-1-619/19 – NAJČEŠĆI PROBLEMI KOŽE DECE UZRASTA OD 0 – 3 GODINE

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE (4)

 1. V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
 2. V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
 3. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 4. D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (9)

 1. А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 2. D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 3. D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 4. V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 5. V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 6. A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 7. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova
 8. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA – 5 bodova
 9. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA- 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (3)

 1. А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 2. D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 3. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (4)

 1. А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 2. D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 3. V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 4. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (4)

 1. А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 2. V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 3. V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova
 4. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova