• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

 

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova .

Trenutno imamo 22 akreditovana online testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 2 pisana testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 6 online testova za stomatološke tehničare, 8 online  testova za lekare, 4 online testa za farmaceute, 3 online testa za biohemičare i 6 online testova za stomatologe.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ( svih profila) (21)

 1. D-1-334/19 – PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 5 bodova
 2. D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova
 3. D-1-336/19 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA – 5 bodova
 4. D-1-337/19 – ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD ERCP-a – 5 bodova
 5. D-1-338/19 – SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA RESPIRATORNIM DISTRES SINDROMOM – 5 bodova
 6. D-1-339/19 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 7. D-1-340/19 – INFEKCIJE HIRURŠKIH RANA I SAVREMENI MATERIJALI ZA PREVIJANJE RANA – 5 bodova
 8. D-1-341/19 – HIGIJENSKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU- 5 bodova
 9. D-1-342/19 – ZDRAVSTVENA I PALIJATIVNA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – 5 bodova
 10. A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 11. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 12. D-1-620/19 – KOMPRESIVNA TERAPIJA- 5 bodova
 13. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA – 5 bodova
 14. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA- 5 bodova
 15. D-1-721/19 – PRVA POMOĆ NA RADU – 5 bodova
 16. D-1-722/19 – SIGURAN RAD I DOBRA PRAKSA U MIKROBIOLOŠKIM LABORATORIJAMA – 5 bodova
 17. D-1-723/19 – MASTI – ZNAČAJ U ISHRANI I RAZVOJU GOJAZNOSTI – 5 bodova
 18. D-1-724/19 – ALERGOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – KOŽNE PROBE – 5 bodova
 19. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 20. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
 21. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 22. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM – 5 bodova

PISANI TEST: D-1-619/19 – NAJČEŠĆI PROBLEMI KOŽE DECE UZRASTA OD 0 – 3 GODINE – 5 bodova

PISANI TEST: D-1-725/19 – BABY HANDLING – PRAVILNO POSTUPANJE SA BEBOM  – 5 bodova                                              

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (6)

 1. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 2. D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova
 3. V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 4. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
 5. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 6. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (8)

 1. A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 2. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova
 3. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA – 5 bodova
 4. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA- 5 bodova
 5. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 6. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
 7. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
 8. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (3)

 1. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova
 2. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 3. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (3)

 1. A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova
 2. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
 3. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (6)

 1. V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 2. V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 3. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
 4. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 5. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
 6. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM – 5 bodova