• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (22)

 1. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI    
 2. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 3. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 4. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 5. D-1-232/21 -DIJETETSKA HRANA I DIJETETSKI SUPLEMENTI
 6. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 7. A-1-634/21 -LOŠE DRŽANJE TELA – POREMEĆAJ POSTURE
 8. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA 
 9. D-1-623/21  –  HLADNI LANAC KAO OSNOVNI PREDUSLOV ISPRAVNOSTI VAKCINA 
 10. D-1-624/21 –  ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA – ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE 
 11. D-1-625/21 – MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM
 12. D-1-626/21 –  DIJAGNOZA I LEČENJE ŠOKNIH STANJA
 13. D-1-82/22 – PRIMENA Mc KENZIE METODE U LEČENJU BOLOVA U LEĐIMA
 14. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 15. D-1-84/22 – RADIOLOGIJA U URGENTNIM STANJIMA PACIJENATA
 16. D-1-86/22 – SINDROM KARPALNOG TUNELA
 17. D-1-80/22 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U LEČENJU BOLESNIKA U NEFROLOGIJI
 18. D-1-81/22 – LAKSATIVI U TERAPIJI OPSTIPACIJE
 19. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 20. D-1-79/22 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD TETANUSA
 21. D-1-78/22 – INFEKCIJE U TRUDNOĆI
 22. D-1-83/22 – ZNAČAJ PRAVINE ISHRANE KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI U CILJU PREVENCIJE KOMPLIKACIJA
 23. D-1-628/21 –    MANUELNA LIMFNA DRENAŽA- nacionalni kurs 1.kategorije (durmanic80@gmail.com, 064/581-98-99)                                                                                                                                                                        

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (8)

 1. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI 
 2. D-1-228/21 – BAKTERIJSKE, VIRUSNE I GLJIVIČNE INFEKCIJE ORALNE MUKOZE
 3. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA
 4. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 5. D-1-370/21 – OČUVANJE ORALNIH PROTETSKIH NADOKNADA
 6. D-1-626/21 –  DIJAGNOZA I LEČENJE ŠOKNIH STANJA 
 7. D-1-627/21 – NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 8. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (10)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2.   D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 3. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 4. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 5. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 6. A-1-634/21 -LOŠE DRŽANJE TELA – POREMEĆAJ POSTURE
 7. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 8. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 9. D-1-86/22 – SINDROM KARPALNOG TUNELA
 10. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 11. D-1-628/21 –    MANUELNA LIMFNA DRENAŽA- nacionalni kurs 1.kategorije (durmanic80@gmail.com, 064/581-98-99)

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (7)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 3. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 4. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 5. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 6. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 7. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (7)

 1. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 3. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 4. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 5. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 6. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 7. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (8)

 1. D-1-228/21 – BAKTERIJSKE, VIRUSNE I GLJIVIČNE INFEKCIJE ORALNE MUKOZE
 2. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI 
 3. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 4. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 5. D-1-370/21 – OČUVANJE ORALNIH PROTETSKIH NADOKNADA
 6. D-1-627/21 – NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 7. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 8. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19