• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (19)

 1. D-1-188/20 – TRANSFUZIJA KRVI I KRVNIH DERIVATA
 2. D-1-189/20 – CELIJAKIJA – GLUTENSKA ENTEROPATIJA
 3. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 4. D-1-191/20 -ENTEROBAKTERIJE I NJHOVO PATOGENO DEJSTVO
 5. D-1-192/20 – ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA SIDEROPENIJSKOM ANEMIJOM
 6. D-1-193/20 -STRANO TELO U DISAJNIM PUTEVIMA
 7. D-1-194/20 – PREVENCIJA I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJOM CLOSTRIDIUM DIFFICILE
 8. D-1-195/20 – KORONA VIRUSI SA OSVRTOM NA SARS I AKTUELNI BLISKOISTOČNI RESPIRATORNI SINDROM (MERS-CoV)
 9. D-1-196/20 – ZDRAVSTVENI MENADŽMENT – UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU
 10. D-1-197/20 – OČUVANJE ZDRAVLJA MEDICINSKIH SESTARA – ERGONOMIJA NA RADNOM MESTU
 11. D-1-250/20 – SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
 12. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 13. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 14. A-1-599/20 -PRENATALNE INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE
 15. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE
 16. A-1181/20 – POVREDE MENISKUSA KOLENA
 17. A-1182/20 -POVREDE I OBOLJENJA LAKTA     
 18. D-1-544/20 – PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE
 19. D-1-545/20 –  POSTUPANJE SA LICEM KOD KOGA JE POSTAVLJENA SUMNJA NA INFEKCIJU VIRUSOM SARS-CoV-2                  

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (4)

 1. V-1457/20-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA
 2. V-1471/20-II – ZAŠTITA ORALNOG ZDRAVLJA U TRUDNOĆI
 3. V-1472/20-II – KOMPLIKACIJE POVREDA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE
 4. V-1473/20-II – PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (9)

 1. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 2. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 3. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 4. A-1-599/20 -PRENATALNE INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE
 5. A-1-600/20 – PERINATALNE INFEKCIJE
 6. A-1-1181/20 – POVREDE MENISKUSA KOLENA
 7. A-1-1182/20 -POVREDE I OBOLJENJA LAKTA
 8. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 9. D-1-544/20 – PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (5)

 1. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 2. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 3. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE
 4. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 5. D-1-544/20 – PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (5)

 1. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 2. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 3. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 4. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE
 5. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (6)

 1. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 2. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 3. V-1457/20-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA
 4. V-1471/20-II – ZAŠTITA ORALNOG ZDRAVLJA U TRUDNOĆI
 5. V-1472/20-II – KOMPLIKACIJE POVREDA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE
 6. V-1473/20-II – PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI