• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (8)

 1. D-1-91/23 – PRIPREMA PACIJENTA ZA VIRTUELNU KOLONOSKOPIJU
 2. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE
 3. D-1-95/23 – STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI
 4. D-1-94/23 – SINDROM SMRZNUTOG RAMENA
 5. D-1-96/23 – TORTIKOLIS U DEČJEM UZRASTU
 6.   D-1-97/23 –PERCEPCIJA ZNANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U VEZI SA HIV INFEKCIJOM                                                                                                                                                       

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (7)

 1. D-1-98/23 – OTISAK I FASETE U PROTETICI
 2. D-1-99/23 – SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA
 3. D-1-107/23 – ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (10)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE
 3. D-1-94/23 – SINDROM SMRZNUTOG RAMENA

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (7)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE  (3)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (8)

 1. D-1-98/23 – OTISAK I FASETE U PROTETICI
 2. D-1-99/23 – SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA
 3. D-1-107/23 – ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 4. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE