• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (15)

 1. D-1-91/23 – PRIPREMA PACIJENTA ZA VIRTUELNU KOLONOSKOPIJU
 2. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE
 3. D-1-95/23 – STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI
 4. D-1-94/23 – SINDROM SMRZNUTOG RAMENA
 5. D-1-96/23 – TORTIKOLIS U DEČJEM UZRASTU
 6. D-1-97/23 – PERCEPCIJA ZNANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U VEZI SA HIV INFEKCIJOM 
 7. D-1-338/23 – SAVREMENI PRINCIPI DIJAGNOZE I LEČENJA AKUTNOG PANKREATITISA
 8. D-1-336/23 – FETALNI FIBROKINETIN KAO BIOHEMIJSKI MARKER U PREDVIĐANJU NEPOVOLJNOG MATERNALNOG I FETALNOG ISHODA  TRUDNOĆE
 9. D-1-337/23 – ZNAČAJ BIOHEMIJSKIH MARKERA U DIJAGNOSTIKOVANJU AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA     
 10. D-1-339/23 – UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA   
 11. D-1-341/23 – ZOONOZE KAO VEKTORSKE ZARAZNE BOLESTI   
 12. D-1-340/23 –  SEDENJE I ZDRAVLJE    
 13. D-1-342/23 – ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE      
 14. D-1-344/23 – ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U  STOMATOLOŠKOJ PRAKSI  
 15. D-1-345/23 – UGROŽENOST STOMATOLOŠKOG OSOBLJA TOKOM STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA                                   

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (6)

 1. D-1-98/23 – OTISAK I FASETE U PROTETICI
 2. D-1-99/23 – SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA
 3. D-1-107/23 – ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 4. D-1-343/23 – MOBILNO PROTETSKA TERAPIJA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
 5. D-1-344/23 – ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U  STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 6. D-1-345/23 – UGROŽENOST STOMATOLOŠKOG OSOBLJA TOKOM STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA  

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (2)

 1. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE
 2. D-1-94/23 – SINDROM SMRZNUTOG RAMENA

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (1)

 1. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE  (1)

 1. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (4)

 1. D-1-98/23 – OTISAK I FASETE U PROTETICI
 2. D-1-99/23 – SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA
 3. D-1-107/23 – ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 4. D-1-93/23 – ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE