• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (22)

 1. A -1-269/21 – ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA 
 2. D -1-110/21- DRENOVI I DRENAŽA U ABDOMINALNOJ HIRURGIJI     
 3. D -1-111/21 – EPIDEMIOLOŠKE METODE  
 4. D-1-112/21 – POVREDE CNS-A I NJIHOVA REHABILITACIJA     
 5. D-1-113/21 – REHABILITACIJA PACIJENATA SA UGRAĐENOM ENDOPROTEZOM KUKA
 6. D-1-114/21 – ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD  SA OBOLELIM I PORODICOM OBOLELOG OD HRONIČNE NEZARAZNE BOLESTI
 7. D-1-115/21 – OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA
 8. D-1-116/21 – PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u     
 9. D-1-117/21 – POSTUPANJE SA INFEKTIVNIM I MEDICINSKIM OTPADOM U TOKU PANDEMIJE VIRUSA COVID-19
 10. D-1-118/21- OBEZBEĐIVANJE DISAJNOG PUTA KOD PACIJENATA SA COVID-19  
 11. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI    
 12. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 13. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 14. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 15. D-1-232/21 -DIJETETSKA HRANA I DIJETETSKI SUPLEMENTI
 16. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 17. A-1-634/21 -LOŠE DRŽANJE TELA – POREMEĆAJ POSTURE
 18. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 19. D-1-623/21  –  HLADNI LANAC KAO OSNOVNI PREDUSLOV ISPRAVNOSTI VAKCINA   (od 01.12.221.)
 20. D-1-624/21 –  ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA – ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE  (od 01.12.2021.)
 21. D-1-625/21 – MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM  (od 01.12.2021.)
 22. D-1-626/21 –  DIJAGNOZA I LEČENJE ŠOKNIH STANJA  (od 01.12.2021.)
 23. D-1-628/21 –    MANUELNA LIMFNA DRENAŽA- nacionalni kurs 1.kategorije                                                                                                                                                                        

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (9)

 1. V-1473/20-II – PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 2. D-1-115/21 – OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA
 3. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI 
 4. D-1-228/21 – BAKTERIJSKE, VIRUSNE I GLJIVIČNE INFEKCIJE ORALNE MUKOZE
 5. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA
 6. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 7. D-1-370/21 – OČUVANJE ORALNIH PROTETSKIH NADOKNADA
 8. D-1-626/21 –  DIJAGNOZA I LEČENJE ŠOKNIH STANJA  (od 01.12.2021.)
 9. D-1-627/21 – NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI (od 01.12.2021.)

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (11)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. A -1-269/21 – ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA 
 3. D-1-115/21 – OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA
 4. D-1-116/21 – PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u 
 5. D-1-118/21- OBEZBEĐIVANJE DISAJNOG PUTA KOD PACIJENATA SA COVID-19  
 6. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 7. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 8. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 9. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 10. A-1-634/21 -LOŠE DRŽANJE TELA – POREMEĆAJ POSTURE
 11. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (7)

 1. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. A -1-269/21 – ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA
 3. D-1-116/21 – PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u 
 4. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 5. D-1-230/21 -MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
 6. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 7. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (8)

 1. A-1-1352/20 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. A -1-269/21 – ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA
 3. D-1-115/21 – OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA
 4. D-1-116/21 – PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u 
 5. D-1-229/21 -,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU
 6. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 7. A-1-633/21 -HEPATOBILIJARNA OBOLJENJA U TRUDNOĆI 
 8. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (7)

 1. D-1-115/21 – OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA
 2. D-1-228/21 – BAKTERIJSKE, VIRUSNE I GLJIVIČNE INFEKCIJE ORALNE MUKOZE
 3. D-1-227/21 –  SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI 
 4. D-1-231/21 -KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA  
 5. A-1-635/21 -ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA  
 6. D-1-370/21 – OČUVANJE ORALNIH PROTETSKIH NADOKNADA
 7. D-1-627/21 – NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI (od 01.12.2021.)