• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (18)

 1. D-1-82/22 – PRIMENA Mc KENZIE METODE U LEČENJU BOLOVA U LEĐIMA
 2. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 3. D-1-84/22 – RADIOLOGIJA U URGENTNIM STANJIMA PACIJENATA
 4. D-1-86/22 – SINDROM KARPALNOG TUNELA
 5. D-1-80/22 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U LEČENJU BOLESNIKA U NEFROLOGIJI
 6. D-1-81/22 – LAKSATIVI U TERAPIJI OPSTIPACIJE
 7. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 8. D-1-79/22 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD TETANUSA
 9. D-1-78/22 – INFEKCIJE U TRUDNOĆI
 10. D-1-83/22 – ZNAČAJ PRAVINE ISHRANE KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI U CILJU PREVENCIJE KOMPLIKACIJA
 11. D-1-258/22 – IMUNIZACIJA DECE – SAVREMENI ASPEKTI
 12. D-1-257/22 – SESTRINSKE INTERVENCIJE I PRVA POMOĆ U TRETMANU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA
 13. D-1-256/22 – MALIGNE BOLESTI ŽENSKOG REPRODUKTIVNOG SISTEMA
 14. D-1-255/22 – STRUČNE GREŠKE I BEZBEDNOST PACIJENATA
 15. D-1-254/22 – INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI
 16. D-1-253/22 – PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA
 17. D-1-252/22 – ULOGA KLINIČKO-BIOHEMIJSKE DIJAGNOSTIKE U U MONITORINGU OBOLELIH OD COVID-19
 18. V-1669/22-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA
 19. D-1-628/21 –    MANUELNA LIMFNA DRENAŽA- nacionalni kurs 1.kategorije (durmanic80@gmail.com, 064/581-98-99)                                                                                                                                                                        

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (5)

 1. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 2. D-1-251/22 – PROFILAKTIČKE MERE U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA
 3. D-1-250/22 – KORONA VIRUS U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 4. D-1-249/22 – STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA SA BOLESTIMA BUBREGA
 5. V-1669/22-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (12)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2.  A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 3. D-1-86/22 – SINDROM KARPALNOG TUNELA
 4. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 5. D-1-258/22 – IMUNIZACIJA DECE – SAVREMENI ASPEKTI
 6. D-1-256/22 – MALIGNE BOLESTI ŽENSKOG REPRODUKTIVNOG SISTEMA
 7. D-1-254/22 – INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI
 8. D-1-253/22 – PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA
 9. D-1-252/22 – ULOGA KLINIČKO-BIOHEMIJSKE DIJAGNOSTIKE U U MONITORINGU OBOLELIH OD COVID-19
 10. V-1669/22-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA
 11. D-1-251/22 – PROFILAKTIČKE MERE U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA
 12. D-1-249/22 – STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA SA BOLESTIMA BUBREGA
 13. D-1-628/21 –    MANUELNA LIMFNA DRENAŽA- nacionalni kurs 1.kategorije (durmanic80@gmail.com, 064/581-98-99)

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (6)

 1. A-1-1585/21 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA
 2. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 3. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 4. D-1-254/22 – INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI
 5. D-1-253/22 – PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA
 6. D-1-252/22 – ULOGA KLINIČKO-BIOHEMIJSKE DIJAGNOSTIKE U U MONITORINGU OBOLELIH OD COVID-19

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE  (4)

 1. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 2. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 3. D-1-258/22 – IMUNIZACIJA DECE – SAVREMENI ASPEKTI
 4. D-1-254/22 – INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (6)

 1. A-1-299/22 – UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU
 2. D-1-85/22 – PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 3. D-1-251/22 – PROFILAKTIČKE MERE U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA
 4. D-1-250/22 – KORONA VIRUS U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 5. D-1-249/22 – STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA SA BOLESTIMA BUBREGA
 6. V-1669/22-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA