Online testovi

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)! 

MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila)

 1. FETALNI FIBROKINETIN KAO BIOHEMIJSKI MARKER U PREDVIĐANJU NEPOVOLJNOG MATERNALNOG I FETALNOG ISHODA TRUDNOĆE
 2. ZNAČAJ BIOHEMIJSKIH MARKERA U DIJAGNOSTIKOVANJU AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA
 3. UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA
 4. ZOONOZE KAO VEKTORSKE ZARAZNE BOLESTI
 5. SEDENJE I ZDRAVLJE
 6. ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE
 7. ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 8. UGROŽENOST STOMATOLOŠKOG OSOBLJA TOKOM STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA
 9. ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE

 1. UGROŽENOST STOMATOLOŠKOG OSOBLJA TOKOM STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA

 2. MOBILNO PROTETSKA TERAPIJA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 3. ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
 4. ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA
 5. OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA 
 6. ORTODONTSKI APARATI

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE

 1. ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA
 2. OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

 1.  

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE

 1. ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA
 2. OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA
 3. ORTODONTSKI APARATI

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE 

 1.  
Scroll to Top