• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online TESTOVI

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i registrovati se za rešavanje testova .

Trenutno imamo 32 akreditovana online testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 2 pisana testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 5 online testova za stomatološke tehničare, 13 online  testova za lekare, 6 online testova za farmaceute, 5 online testova za biohemičare i 8 online testova za stomatologe.

Klikom na bilo koji od testova pristupate edukativnom materijalu, nakon uplate kotizacije i dobijanja pristupne šifre možete započeti rešavanje istog.  U edukativnom materijalu se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa.

Testovi su takvi da se ne prikazuje  pitanje po pitanje, nego sva pitanja odjedanput i imate mogućnost izmene odgovora sve dok ne pošaljete test. Na ovaj način Vam je omogućeno da tokom trajanja testa imate uvid u svoje odgovore i možete ih više puta proveravati pre nego što pošaljete test. Kada pošaljete test odmah ćete dobiti odgovor da li ste ga uspešno položili ili ne.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME ( dva elektronska testa po danu)!  

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARI ( svih profila) (30 + 2)

 1. D-1-620/19 – KOMPRESIVNA TERAPIJA
 2. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA
 3. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA
 4. D-1-721/19 – PRVA POMOĆ NA RADU
 5. D-1-722/19 – SIGURAN RAD I DOBRA PRAKSA U MIKROBIOLOŠKIM LABORATORIJAMA
 6. D-1-723/19 – MASTI – ZNAČAJ U ISHRANI I RAZVOJU GOJAZNOSTI
 7. D-1-724/19 – ALERGOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – KOŽNE PROBE
 8. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 9. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU
 10. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 11. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM
 12.  V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 13. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA
 14. D-1-188/20 – TRANSFUZIJA KRVI I KRVNIH DERIVATA
 15. D-1-189/20 – CELIJAKIJA – GLUTENSKA ENTEROPATIJA
 16. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 17. D-1-191/20 -ENTEROBAKTERIJE I NJHOVO PATOGENO DEJSTVO
 18. D-1-192/20 – ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA SIDEROPENIJSKOM ANEMIJOM
 19. D-1-193/20 -STRANO TELO U DISAJNIM PUTEVIMA
 20. D-1-194/20 – PREVENCIJA I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJOM CLOSTRIDIUM DIFFICILE
 21. D-1-195/20 – KORONA VIRUSI SA OSVRTOM NA SARS I AKTUELNI BLISKOISTOČNI RESPIRATORNI SINDROM (MERS-CoV)
 22. D-1-196/20 – ZDRAVSTVENI MENADŽMENT – UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU
 23. D-1-197/20 – OČUVANJE ZDRAVLJA MEDICINSKIH SESTARA – ERGONOMIJA NA RADNOM MESTU
 24. D-1-250/20 – SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
 25. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 26. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 27. A-1-599/20 -PRENATALNE INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE
 28. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE
 29. A-1181/20 – POVREDE MENISKUSA KOLENA
 30. A-1182/20 -POVREDE I OBOLJENJA LAKTA
 31. PISANI TEST: D-1-619/19 – NAJČEŠĆI PROBLEMI KOŽE DECE UZRASTA OD 0 – 3 GODINE
 32. PISANI TEST: D-1-725/19 – BABY HANDLING – PRAVILNO POSTUPANJE SA BEBOM                                            

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE (5)

 1. V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 2. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA
 3. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 4. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM
 5. V-1457/20-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

 

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (13)

 1. A-1-1315/19 – IŠČAŠENJA ZGLOBOVA-LUKSACIJA
 2. A-1-1316/19 – ORTOZE-PREVENCIJA I TRETMAN NAJČEŠĆIH KOMPLIKACIJA
 3. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 4. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU
 5. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA 
 6. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 7. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 8. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 9. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 10. A-1-599/20 -PRENATALNE INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE
 11. A-1-600/20 – PERINATALNE INFEKCIJE
 12. A-1181/20 – POVREDE MENISKUSA KOLENA
 13. A-1182/20 -POVREDE I OBOLJENJA LAKTA

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (5)

 1. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 2. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU
 3. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 4. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 5. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (6)

 1. A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
 2. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU
 3. D-1-190/20 – PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI
 4. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 5. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 6. A-1-600/20- PERINATALNE INFEKCIJE

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (8)

 1. V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 2. V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA
 3. V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
 4. A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU
 5. V-1338/19-II – STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM
 6. A-1-597/20 -ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI
 7. A-1-598/20 – PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 8. V-1457/20-II – ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA (uskoro)