• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za stomatologe

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

 


OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA  

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-115/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


BAKTERIJSKE, VIRUSNE I GLJIVIČNE INFEKCIJE ORALNE MUKOZE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-228/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA:  Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


SPREČAVANJE RIZIKA PRENOŠENJA VIRUSNIH INFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-227/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-231/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.1
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-635/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


OČUVANJE ORALNIH PROTETSKIH NADOKNADA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-370/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 16.08.2022.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-627/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 01.12.2021.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK