• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za stomatologe

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.


ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-597/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-598/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA 

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1457/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                        EVALUACIONI UPITNIK


ZAŠTITA ORALNOG ZDRAVLJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1471/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


KOMPLIKACIJE POVREDA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1472/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1473/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOZI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 600  dinara -do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK