• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za stomatologe

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.


PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-85/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 07.03.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                  EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-299/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 07.03.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                  EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


PROFILAKTIČKE MERE U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-251/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


KORONA VIRUS U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-250/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA SA BOLESTIMA BUBREGA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-249/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1669/22-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

  • 21.01.2023.
  • 28.01.2023.
  • 04.02.2023.
  • 11.02.2023.
  • 18.02.2023.
  • 25.02.2023.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!