Online testovi za stomatologe

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

OTISAK I FASETE U PROTETICI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-98/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: ISTEKLA
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-99/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:ISTEKLA
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-107/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: ISTEKLA
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-93/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: ISTEKLA
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1850/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1851/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1852/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

03
Scroll to Top