Online testovi za stomatologe

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1850/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1851/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1852/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

pexels-cottonbro-6528907

OROFACIJALNI BOL - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1874/24-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

pexels-gustavo-fring-4971505

POVLAČENJE DESNI - RECESIJA GINGIVE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1885/24-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

pexels-shvetsa-3845856

DEČIJE ZUBNE PROTEZE - FIKSNI I MOBILNI ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1886/24-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Stomatolozi
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

premium_photo-1681997203595-e45e06abe034
Scroll to Top