-->

Početna

 

Poštovani posetioci i drage kolege zdravstveni radnici i saradnici,

dobrodošli na internet portal UZRS ,,TIM KME” iz Beograda.

Pripremamo za vas kvalitetne i raznovrsne programe kontinuirane edukacije, u obliku elektronskih testova, domaćih i međunarodnih seminara. Akreditovani su od Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Na ovom mestu možete se informisati o edukacijama koje organizuje naše Udruženje, preuzeti edukativni materijal za samostalno učenje i prijaviti se za rešavanje testova . Trenutno imamo 21 akreditovan online test za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 2 pisana testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, 5 online testova za stomatološke tehničare, 8 online  testova za lekare, 4 online testa za farmaceute, 3 online testa za biohemičare i 5 online testova za stomatologe. Sve ostale informacije možete pogledati na stranicama portala.

Naš zadatak je da o vašem angažovanju obavestimo odgovarajuće Komore zdravstvenih radnika, do 15. u mesecu za programe KE koje ste realizovali u prethodnom mesecu.

Iz razloga što  nam je test ,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan u oktobarskom akreditacionom roku 2013 god – D-2021/13 i reakreditovan u januarskom akreditacionom roku 2015.godine – D-1-315/15 –  plagiran  preko OB Požarevac i objavljen na sajtu KMSZTS kao donacija OB Požarevac KMSZTS !!!!…… i isti  akreditovan preko Udruženja zdravstvenih radnika zlatiborskog okruga , objavljujemo sledeće:

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje! Želimo vam prijatan boravak i uspeh u edukaciji!

S poštovanjem,

UZRS ,,TIM KME“

ONLINE TEST
ONLINE TESTOVI
o-nama
O NAMA
KONTAKT
KONTAKT