Sniženje kotizacije za online testove KME

Poštovani,

Zbog isteka akreditacionog roka za određene online testove KME, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije, u periodu od 01.02.2018.-28.02.2018.godine.

 

 

ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE:

Sa 500,oo na 400,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • D-1-214/17 – PRVA POMOĆ I TRIJAŽA POVREĐENIH – 5 bodova
 • D-1-250/17 – SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA  – 5 bodova
 • D-1-251/17 –  BOLNIČKE INFEKCIJE I MERE PREVENCIJE – 5 bodova
 • D-1-252/17 – CLOSTRIDIUM DIFFICILE U BOLNIČKOJ SREDINI – 5 bodova
 • D-1-253/17 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-254/17 – STREPTOKOKNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • D-1-255/17 – HIV/AIDS I ZDRAVSTVENI RADNICI – 5 bodova
 • D-1-256/17 – FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I REHABILITACIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – 5 bodova
 • D-1-257/17 – REHABILITACIJA PRELOMA – MODALITETI FIZIKALNE TERAPIJE – 5 bodova
 • D-1-258/17 – ANESTEZIJA SA OSVRTOM NA EPIDURALNU ANESTEZIJU – 5 bodova

 

ZA FARMACEUTE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova

 

ZA LEKARE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova
 • А-1-226/17 – HRONIČNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova
 • А-1-227/17 – AKUTNE  KOMPLIKACIJE DIABETES MELLUTUS-a – 5 bodova

 

 ZA BIOHEMIČARE: 

Sa 800,oo na 600,oo dinara:

 • А-1-224/17 – OGTT i HbA1C – ZLATNI STANDARDI ZA OTKRIVANJE I KONTROLU DIABETES MELLITUSA – 5 bodova

 

Više možete pogledati na sajtu udruženja na :

https://www.medicinskaedukacija-timkme.com//online-test/

 

Srdačan pozdrav!

UZRS  ,,TIM KME”

Scroll to Top