• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Testovi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatološke i zubne tehničare

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME   ( dva elektronska testa po danu) !

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.


POVREDE I OBOLJENJA LAKTA 

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   А-1-1182/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


POVREDE MENISKUSA KOLENA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   A-1181/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara -do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


POSTUPANJE SA LICEM KOD KOGA JE POSTAVLJENA SUMNJA NA INFEKCIJU VIRUSOM SARS-CoV-2

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-545/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-544/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1457/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


ZAŠTITA ORALNOG ZDRAVLJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1471/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


KOMPLIKACIJE POVREDA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1472/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1473/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-269/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


DRENOVI I DRENAŽA U ABDOMINALNOJ HIRURGIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-110/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


EPIDEMIOLOŠKE METODE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-111/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


POVREDE CNS-a I NJIHOVA REHABILITACIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-112/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


REHABILITACIJA PACIJENATA SA UGRAĐENOM ENDOPROTEZOM KUKA  

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-113/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara -do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD  SA OBOLELIM I PORODICOM OBOLELOG OD HRONIČNE NEZARAZNE BOLESTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-114/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


OPIOIDI – AGONISTI, ANTAGONISTI, INDIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA     

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-115/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u  

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-116/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


POSTUPANJE SA INFEKTIVNIM I MEDICINSKIM OTPADOM U TOKU PANDEMIJE VIRUSA COVID-19

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-117/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


OBEZBEĐIVANJE DISAJNOG PUTA KOD PACIJENATA SA COVID-19  

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-118/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: od 15.03.2021. do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 30.04.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK