TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME (dva elektronska testa po danu)!

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com/  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-93/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

SINDROM SMRZNUTOG RAMENA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-93/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

PRIPREMA PACIJENTA ZA VIRTUELNU KOLONOSKOPIJU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-91/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-95/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

TORTIKOLIS U DEČJEM UZRASTU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-96/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

PERCEPCIJA ZNANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U VEZI SA HIV INFEKCIJOM

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-97/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

OTISAK I FASETE U PROTETICI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-98/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA:  Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-99/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA:  Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-107/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

SAVREMENI PRINCIPI DIJAGNOZE I LEČENJA AKUTNOG PANKREATITISA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-107/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

FETALNI FIBROKINETIN KAO BIOHEMIJSKI MARKER U PREDVIĐANJU NEPOVOLJNOG MATERNALNOG I FETALNOG ISHODA TRUDNOĆE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-336/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ZNAČAJ BIOHEMIJSKIH MARKERA U DIJAGNOSTIKOVANJU AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-337/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-339/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ZOONOZE KAO VEKTORSKE ZARAZNE BOLESTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-341/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

SEDENJE I ZDRAVLJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-340/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-342/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

MOBILNO PROTETSKA TERAPIJA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-343/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-344/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

UGROŽENOST STOMATOLOŠKOG OSOBLJA TOKOM STOMATOLOŠKIH INTERVENCIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-345/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 21.05.2024.
CILJNA GRUPA:  Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1850/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

Doctor examining a female patients neck in the hospital

ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1851/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1852/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700 dinara

03
Scroll to Top