• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Testovi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatološke i zubne tehničare

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME   ( dva elektronska testa po danu) !

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.


TRANSFUZIJA KRVI I KRVNIH DERIVATA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-188/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


CELIJAKIJA – GLUTENSKA ENTEROPATIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-189/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                        EVALUACIONI UPITNIK


PARACETAMOL – MEHANIZAM DEJSTVA, TERAPIJSKA PRIMENA I NEŽELJENI EFEKTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-190/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


ENTEROBAKTERIJE I NJIHOVO PATOGENO DEJSTVO

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-191/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL 1                EDUKATIVNI MATERIJAL 2         EVALUACIONI UPITNIK


ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA SIDEROPENIJSKOM ANEMIJOM

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-192/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


STRANO TELO U DISAJNIM PUTEVIMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-193/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA,
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PREVENCIJA I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJOM CLOSTRIDIUM DIFFICILE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-194/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


KORONA VIRUSI SA OSVRTOM NA SARS I AKTUELNI BLISKOISTOČNI RESPIRATORNI SINDROM (MERS-CoV)

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-195/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


ZDRAVSTVENI MENADŽMENT – UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-196/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


OČUVANJE ZDRAVLJA MEDICINSKIH SESTARA – ERGONOMIJA NA RADNOM MESTU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-197/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL 1         EDUKATIVNI MATERIJAL 2             EVALUACIONI UPITNIK


SMERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-250/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                  EVALUACIONI UPITNIK


ALKOHOLIZAM – IZLAZ POSTOJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-597/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


PROFESIONALNE BOLESTI ZDRAVSTVENIH RADNIKA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-598/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PRENATALNE INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE METODE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-599/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                EVALUACIONI UPITNIK


PERINATALNE INFEKCIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : А-1-600/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 02.03.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


POVREDE I OBOLJENJA LAKTA 

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   А-1-1182/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


POVREDE MENISKUSA KOLENA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   A-1181/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


POSTUPANJE SA LICEM KOD KOGA JE POSTAVLJENA SUMNJA NA INFEKCIJU VIRUSOM SARS-CoV-2

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-545/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PRILAGOĐAVANJE MEDICINSKO – DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-544/20
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1457/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 21.05.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI, ZUBNI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


ZAŠTITA ORALNOG ZDRAVLJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1471/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI, ZUBNI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


KOMPLIKACIJE POVREDA MLEČNIH I STALNIH ZUBA KOD DECE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1472/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI, ZUBNI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


PREPORUČENE MERE ZAŠTITE TOKOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19) U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1473/20-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 17.08.2021.
CILJNA GRUPA: STOMATOLOŠKI TEHNIČARI, ZUBNI TEHNIČARI
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 400  dinara – do 28.02.2021.

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK