TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, STOMATOLOŠKE I ZUBNE TEHNIČARE

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME (dva elektronska testa po danu)!

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com/  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

OBOLJENJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1850/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800 dinara

hand-touching-throat-patient

ORALNI ASPEKTI DIJABETES MELITUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1851/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  V-1852/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 20.11.2024.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

pexels-cottonbro-6528907

HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-58/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800 dinara

pregnant, woman, belly-5749676.jpg

AKUTNI ABDOMEN

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-60/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

Portrait of a beautiful Hispanic young woman in pajamas feeling unwell with pms while sitting in bed

FIZIKALNA REHABILITACIJA PACIJENATA SA KRANIOCEREBRALNIM POVREDAMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-61/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

pexels-kindelmedia-7298882

LABORATORIJSKE ANALIZE I DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE U PROCENI OBOLJENJA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-62/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

pexels-karolina-grabowska-4047146

OROFACIJALNI BOL - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1874/24-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

pexels-gustavo-fring-4971505

POVLAČENJE DESNI - RECESIJA GINGIVE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1885/24-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

pexels-shvetsa-3845856

DEČIJE ZUBNE PROTEZE - FIKSNI I MOBILNI ORTODONTSKI APARATI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : V-1886/23-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800 dinara

premium_photo-1681997203595-e45e06abe034
Scroll to Top