• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Testovi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatološke i zubne tehničare

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

Podsećamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME   ( dva elektronska testa po danu) !

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. (ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US))

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.


IMUNIZACIJA DECE – SAVREMENI ASPEKTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-258/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


SESTRINSKE INTERVENCIJE I PRVA POMOĆ U TRETMANU BOLESNIKA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-257/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


MALIGNE BOLESTI ORGANA ŽENSKOG REPRODUKTIVNOG SISTEMA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-256/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


STRUČNE GREŠKE I BEZBEDNOST PACIJENATA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-255/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                   EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-254/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


PRAVILNO UZORKOVANJE KAO NAJVAŽNIJI PREANALITIČKI DEO TESTIRANJA BIOLOŠKOG MATERIJALA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-253/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


ULOGA KLINIČKO-BIOHEMIJSKE DIJAGNOSTIKE U MONITORINGU OBOLELIH OD COVID-19

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-252/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


PROFILAKTIČKE MERE U PREVENCIJI ORALNIH OBOLJENJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-251/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre i zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                       EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


KORONA VIRUS U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-250/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre i zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


STOMATOLOŠKO LEČENJE PACIJENATA SA BOLESTIMA BUBREGA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-249/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre i zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


ORALNE MANIFESTACIJE HPV VIRUSA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   V-1669/22-II
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 09.05.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila, Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


ALFA LIPOINSKA KISELINA U TRETMANU DIJABETESNE NEUROPATIJE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-93/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                 EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


SINDROM SMRZNUTOG RAMENA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-94/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL               EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


PRIPREMA PACIJENTA ZA VIRTUELNU KOLONOSKOPIJU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-91/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


STARENJE I GLAVNA OBELEŽJA STARENJA LJUDI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-95/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                   EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


TORTIKOLIS U DEČJEM UZRASTU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-96/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


PERCEPCIJA ZNANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U VEZI SA HIV INFEKCIJOM

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-97/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Medicinske sestre i Zdravstveni tehničari svih profila
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


OTISAK I FASETE U PROTETICI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-98/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA:  Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


SA DRUGE STRANE ZUBARSKE STOLICE – STRES KOD STOMATOLOGA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-99/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA:  Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


ORGANIZACIJA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : D-1-107/23
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 13.03.2023.
CILJNA GRUPA: Stomatološke sestre, Zubni tehničari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  700  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!