ONLINE TESTOVI ZA FARMACEUTE

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-58/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

AKUTNI ABDOMEN

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA : A-1-60/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 11.03.2025. 
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1500  dinara

Scroll to Top