• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za farmaceute

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.


ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   A-1-1517/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 15.08.2023.
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da  obavezno popunite evaluacioni upitnik!

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PRIMENA MERA BEZBEDNOSTI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-85/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 07.03.2023.
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                  EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


UTICAJ RAČUNARA NA ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-299/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 07.03.2023.
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL           EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


IMUNIZACIJA DECE – SAVREMENI ASPEKTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-258/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 16.08.2022.
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!


INFLAMATORNE BOLESTI CREVA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   D-1-254/22
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: DO 16.08.2022.
CILJNA GRUPA: Farmaceuti
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK

Evaluacija organizovane kontinuirane edukacije je obavezna, pa Vas molimo da obavezno popunite evaluacioni upitnik!