• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
 • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

29/06/2021
Vest objavio Nevenka Stojanović

ZBOG KORIŠĆENJA KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA, PRISTUPNE ŠIFRE I LOZINKE ĆE SE SLATI 2 PUTA NEDELJNO, A SERTIFIKATI JEDANPUT NEDELJNO, POD DATUMOM REŠAVANJA TESTA/OVA, I TAKO ĆE BITI PROSLEĐENI KOMORAMA U MESEČNOM IZVEŠTAJU!

ZBOG KORIŠĆENJA KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA, PRISTUPNE ŠIFRE I LOZINKE ĆE SE SLATI 2 PUTA NEDELJNO,
A SERTIFIKATI JEDANPUT NEDELJNO, POD DATUMOM REŠAVANJA TESTA/OVA,
I TAKO ĆE BITI PROSLEĐENI KOMORAMA U MESEČNOM IZVEŠTAJU!

10/08/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

AKCIJA – SNIŽENJE KOTIZACIJE ZA ONLINE TESTOVE KME

Zbog isteka akreditacinog roka 19.08.2020..godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije za online testove KME kojima ističe akreditacija za 20% u periodu od 10.08.2020. do 19.08.2020. godine.
 
 
ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE SVIH PROFILA:
Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME
1) D-1-724/19 – ALERGOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – KOŽNE PROBE – 5 bodova
2) D-1-721/19 – PRVA POMOĆ NA RADU – 5 bodova
3) D-1-722/19 – SIGURAN RAD I DOBRA PRAKSA U MIKROBIOLOŠKIM LABORATORIJAMA– 5 bodova
4) D-1-723/19 – MASTI – ZNAČAJ U ISHRANI I RAZVOJU GOJAZNOSTI– 5 bodova
5) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA– 5 bodova
6) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU– 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE: Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME
1) V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI– 5 bodova
2) V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 
 
ZA STOMATOLOGE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) V-1357/19-II – PROFESIONALNI RIZICI I MERE PREVENCIJE NA RADU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI– 5 bodova
2) V-1358/19-II – PARODONTOZA – PARODONTOPATIJA – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
4) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU– 5 bodova
 
 
ZA LEKARE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
3) V-1359/19-II – PACIJENTI SA BOLESTIMA ŠTITASTE ŽLEZDE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI – 5 bodova
 
 
ZA FARMACEUTE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova
 
 
ZA BIOHEMIČARE
Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME
1) A-1-2155/19 – EOZINOFILIJA – KLINIČKI PRISTUP I DIFERENCIJALNA DIJAGNO
ZA – 5 bodova
2) A-1-2157/19 – ETIČKI STAV ZDRAVSTVENOG RADNIKA PREMA PACIJENTU – 5 bodova

 

24/05/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

Važno saopštenje! Plagirani online testovi UZRS TIM KME

Poštovani,

iz razloga što  su nam plagirani sledeći online testovi KME:

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem – D-1-315/15 –  plagiran  preko OB Požarevac pod akreditacionim brojem Д-1-1125/18  i objavljen na sajtu KMSZTS kao donacija OB Požarevac KMSZTS !!!! 

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem  – D-1-315/15 –plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zlatiborskog okruga pod akreditacionim brojem A-1-1941/17 (krajem 2019 god-ugašen sajt!, elektronski testovi KME se i dalje akredituju sa nazivom sajta koji je nefunkcionalan – http://medicinskaedukacija.com/) ???

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Braničevskog okruga pod akreditacionim brojem – D-1-1711/15.

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zaječar pod akreditacionim brojem – D-1-1236/18 

,,Smernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama“, akreditovan pod akreditacionim brojem -D-1-250/17, neovlašćeno i bez dozvole postavljen na sajt Doma zdravlja Žitište

objavljujemo sledeće:

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja.  ( ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US i 66/2019)

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

S poštovanjem,

UZRS ,,TIM KME“

 

11/03/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

Telefoni za pregled i testiranje na korona virus

PREGLED I TESTIRANJE NA KORONA VIRUS – Dežurni telefoni Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za informacije o korona virusu su sledeći:

 • od 8 do 17h – 011 2078 673, 011 2078 677
 • od 17 do 22h – 064 850 3057

Ukoliko sumnjate da ste zaraženi ovim virusom možete zvati i neke od sledećih brojeva:

 • broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja 064/ 8945 235
 • Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ 011/2684 566
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine021/4897-800
 • Zavod za javno zdravlje Požarevac064/8649-028
 • Zavod za javno zdravlje Ćuprija035/8470-036
 • Zavod za javno zdravlje „Timok“063/479-649
 • Zavod za javno zdravlje Užice064/8577-507, 060/8577-519
 • Zavod za javno zdravlje Čacak032/325-019
 • Zavod za javno zdravlje Kraljevo064/8855-006
 • Zavod za javno zdravlje Kruševac037/422-951
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac064/864-8825, 064/864-8815, 064/839-2405
 • Zavod za javno zdravlje Vranje017/421-310
 • Zavoda za javno zdravlje Šabac064/8605-211
 • Zavod za javno zdravlje Valjevo062/202-701, 062/202-719, 062/202-721
 • Zavoda za javno zdravlje Pirot069/3452-108
 • Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar063/1623-776
 • Zavoda za javno zdravlje Subotica024/571-333
 • Zavoda za zaštitu zdravlja Zrenjanin023/566-345
 • Zavod za javno zdravlje Pančevo013/322-965
 • Zavod za javno zdravlje Sombor025/412-888
 • Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica022/610-511
 • Zavod za javno zdravlje Kikinda023/ 421-102
 • Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica028/498-274

10/02/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

AKCIJA – SNIŽENJE KOTIZACIJE ZA ONLINE TESTOVE KME

Poštovani,
 
zbog isteka akreditacinog roka 04.03.2020..godine, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije za online testove KME kojima ističe akreditacija za 20 % u periodu od 10.02.2020.  do 29.02.2020. godine.
 

ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE  TEHNIČARE SVIH PROFILA:

Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME

 • D-1-334/19 – PROCENA BOLA U KLINIČKOJ NEZI – 5 bodova
 • D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova
 • D-1-336/19 – ZDRAVSTVENA NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PLUĆA – 5 bodova
 • D-1-337/19 – ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD ERCP-a – 5 bodova
 • D-1-338/19 – SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA RESPIRATORNIM DISTRES SINDROMOM – 5 bodova
 • D-1-339/19 – RAD MEDICINSKE SESTRE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE – 5 bodova
 • D-1-340/19 – INFEKCIJE HIRURŠKIH RANA I SAVREMENI MATERIJALI ZA PREVIJANJE RANA – 5 bodova
 • D-1-341/19 – HIGIJENSKE MERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI PRLJAVIH RUKU- 5 bodova
 • D-1-342/19 – ZDRAVSTVENA I PALIJATIVNA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – 5 bodova
 • A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova

ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE:                                               

Sa 500,oo na 400,oo dinara, 5 bodova KME

 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA – 5 bodova
 • D-1-335/19 – PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA – 5 bodova

ZA STOMATOLOGE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • V-1304/19-II – KONTROLA INFEKCIJE U STOMATOLOŠKIM USTANOVAMA –  5 bodova

ZA LEKARE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-596/19 – RAZVOJNI DEFORMITETI STOPALA – 5 bodova
 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

ZA FARMACEUTE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

ZA BIOHEMIČARE

Sa 800,oo na 600,oo dinara, 5 bodova KME

 • A-1-595/19 – ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U ASTMI – 5 bodova

 

Web: www.medicinskaedukacija-timkme.com     

E-mail: tim.kme.beograd@gmail.com  

 

17/01/2020
Vest objavio Nevenka Stojanović

Plagiranje i neovlašćeno preuzimanje online testova UZRS TIM KME – Javno obaveštenje!

Poštovani,

iz razloga što  su nam plagirani sledeći online testovi KME:

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem – D-1-315/15 –  plagiran  preko OB Požarevac pod akreditacionim brojem Д-1-1125/18  i objavljen na sajtu KMSZTS kao donacija OB Požarevac KMSZTS !!!! 

,,Dekubitus-uloga medicinske sestre u promociji, lečenju i prevenciji“ akreditovan pod akreditacionim brojem – D-2021/13 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem  – D-1-315/15 –plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zlatiborskog okruga pod akreditacionim brojem A-1-1941/17

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Braničevskog okruga pod akreditacionim brojem – D-1-1711/15.

,,Tehnika plasiranja intravenske kanile, sestrinska procedura“, akreditovan pod akreditacionim brojem D-1-1152/14 i reakreditovan  pod akreditacionim brojem D-1-1442/15    –  plagiran  preko Udruženja zdravstvenih radnika Zaječar pod akreditacionim brojem – D-1-1236/18 

,,Smernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama“, akreditovan pod akreditacionim brojem -D-1-250/17, neovlašćeno i bez dozvole postavljen na sajt Doma zdravlja Žitište

 

objavljujemo sledeće:

 

UZRS ,,TIM KME” štiti autorsko pravo publikovanih radova. Svi objavljeni tekstovi na sajtu www.medicinskaedukacija-timkme.com  su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja.  ( ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US i 66/2019)

 

Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.

Ukoliko pomenuti materijal neko zeli da koristi u bilo koje svrhe, potrebno je da  prethodno  dobije saglasnost autora.

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje! Želimo vam prijatan boravak i uspeh u edukaciji!

S poštovanjem,

UZRS ,,TIM KME

03/12/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.12.2018.godine.
 

 MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENE TEHNIČARE ( svih profila) (21)

 • A-1-272/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • D-1-462/18 – ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM
 • D-1-463/18 – SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA- 5 bodova
 • D-1-464/18 – PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • D-1-465/18 – EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
 • D-1-466/18 – MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • D-1-467/18 – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
 • D-1-468/18 – BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 • D-1-894/18 – ŠEĆERI U ISHRANI – 5 bodova
 • D-1-895/18 – RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE U OTKRIVANJU RAKA DOJKE – 5 bodova
 • D-1-896/18 – BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI – 5 bodova
 • D-1-897/18 – MLADI I NARKOMANIJA – 5 bodova
 • D-1-898/18 – PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE – 5 bodova
 • D-1-899/18 – RAZVOJ NOVOROĐENČETA U PRVIH MESEC DANA – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • D-1-902/18 – PREANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA- 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOŠKE TEHNIČARE (3)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare

ON LINE TESTOVI ZA LEKARE (9)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-455/18 – FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • D-1-456/18 – REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE (3)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA FARMACEUTE – (6)

 • A-1-454/18 – DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • D-1-458/18 – PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • D-1-900/18 – HORMONSKA KONTRACEPCIJA- 5 bodova
 • D-1-901/18 – ,,POINT OF CARE” ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova

 

ON LINE TESTOVI ZA STOMATOLOGE (4)

 • D-1-457/18 – OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova
 • А-1-2170/18 – PRINCIPI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE ( KPR) – 5 bodova
 • V-1223/18-II – FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SEDACIJE U STOMATOLOGIJI – 5 bodova
 • V-1224/18-II – PACIJENTI RIZIKA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI – 5 bodova

04/07/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.07.2018.god., sa 500 na 400 din.
 
ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
– OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 
ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare

01/06/2018
Vest objavio Nevenka Stojanović

Sniženje kotizacije za online testove KME

Poštovani,

sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da snizi cenu kotizacije online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, u periodu od 01.06.2018. – 31.06.2018.god., sa 500 na 400 din.

 • ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
 • PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
 • UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
 • GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
 • DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
 • FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
 • REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
 • PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
 • ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
 • SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
 • PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
 • EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU –  5 bodova
 • MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
 • – OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE –  5 bodova
 • BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE –  5 bodova
 • ORALNA HIGIJENA I KARIJES  KOD DECE  – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA –    5 bodova  – samo za stomatološke tehničare
 • OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova  – samo za stomatološke tehničare