Produženje akcije sniženja cene kotizacije online testova KME

Poštovani,
 
zbog velikog interesovanja, a sa željom da vam olakšamo prikupljanje bodova za produženje licence, UZRS ,,TIM KME“ je odlučilo da produži sniženje cene kotizacija online testova KME za medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila, do 31.07.2018.god., sa 500 na 400 din.
 
ŠTITASTA ŽLEZDA I TRUDNOĆA – 5 bodova
PERINATALNE INFEKCIJE – 5 bodova
UPRAVLJANJE PROMENAMA U ZDRAVSTVU – 5 bodova
GASTROSKOPIJA – SESTRINSKE INTERVENCIJE – 5 bodova
DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TIROIDNE FUNKCIJE I GRAĐE – 5 bodova
FIZIOTERAPEUTSKI PRISTUP NAKON LUKSACIJE RAMENOG ZGLOBA – 5 bodova
REHABILITACIJA NAKON POVREDE CERVIKALNE REGIJE – 5 bodova
PRIMENA LEKOVA U TRUDNOĆI – 5 bodova
ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM ASTMOM – 5 bodova
SESTRINSKE INTERVENCIJE U PREVENCIJI ŠIRENJA EPIDEMIJSKOG GRIPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA – 5 bodova
PRAVILNA ISHRANA DECE OD 2-7 GODINE ŽIVOTA – 5 bodova
EPISTAKSA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU I LEČENJU – 5 bodova
MASAŽA I DEJSTVO MASAŽE NA ORGANIZAM – 5 bodova
– OKSIGENOTERAPIJA – PRIMENA KISEONIKA U TERAPIJSKE SVRHE – 5 bodova
BCG VAKCINA – IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE – 5 bodova
 
ORALNA HIGIJENA I KARIJES KOD DECE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZUBNE PROTEZE ZA DECU – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE PROTETSKIH NADOKNADA – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE – 5 bodova – samo za stomatološke tehničare
Scroll to Top