ONLINE TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2022), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.

HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-58/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 11.03.2025.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

FETALNI FIBROKINETIN U TRUDNOĆI

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-59/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 11.03.2025.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

AKUTNI ABDOMEN

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-60/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 11.03.2025.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

LABORATORIJSKE ANALIZE I DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE U PROCENI OBOLJENJA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-62/24
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 11.03.2025.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE:  1000  dinara

Scroll to Top