• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

Online testovi za biohemičare

 

VAŽNO OBAVEŠTENjE – EVIDENTIRANjE BODOVA OSTVARENIH NA ONLINE TESTOVIMA KME

Prema novom Pravilniku Zdravstvenog saveta Srbije (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018), organizator KME je u obavezi da izveštaje Komorama dostavi do 15-og u mesecu za prethodni mesec. Zato Vas molimo da budete strpljivi što se tiče unosa bodova na Vašim stranicama u Komorama, jer Pravilnik moramo poštovati. Hvala na razumevanju i poverenju.


ZNAČAJ MALIH DISAJNIH PUTEVA U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :   A-1-1585/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 16.08.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


ENDOKRINA OBOLJENJA I TRUDNOĆA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-269/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU:  do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


PRIJEM, INICIJALNO ZBRINJAVANJE I NEGA BOLESNIKA SA  COVID-19 I RESPIRATORNOM INSUFICIJENCIJOM U JIL-u   

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-116/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 01.03.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


,,POINT-OF-CARE“ ISPITIVANJE – IZAZOV ZA LABORATORIJSKU MEDICINU

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-229/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK


MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-230/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                      EVALUACIONI UPITNIK


KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD U ZDRAVSTVU – TEMELJ USPEŠNOG LEČENJA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  D-1-231/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                    EVALUACIONI UPITNIK


ETIČKE NORME ZDRAVSTVENIH RADNIKA

AKREDITACIONI BROJ ODLUKE ZDRAVSTVENOG SAVETA :  A-1-635/21
AKREDITACIJA TESTA VAŽI U PERIODU: do 18.05.2022.
CILJNA GRUPA: Biohemičari
BROJ BODOVA ZA POLAZNIKE TESTA: 5
CENA KOTIZACIJE: 800  dinara

EDUKATIVNI MATERIJAL                     EVALUACIONI UPITNIK