ASFIKSIJA NOVOROĐENČETA

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-344/16
Akreditacija testa važi u periodu: 03.03.2016 – 03.03.2017
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 7
Edukativni materijal

Scroll to Top