• UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-1
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-4
  • UDRUŽENJA-ZDRAVSTVENIH-RADNIKA-SARADNIKA-TIM-KME-5
-->

DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI POSTUPCI U RADU MEDICINSKE SESTRE NA ODELJENJU NEUROLOGIJE

DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI POSTUPCI U RADU MEDICINSKE SESTRE NA ODELJENJU NEUROLOGIJE

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-1019/15
Akreditacija testa važi u periodu: 27.05.2015 – 27.05.2016
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 10
Edukativni materijal