HIGIJENSKO – SANITARNE MERE U BOLNICAMA

Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta : D-1-349/16
Akreditacija testa važi u periodu: 27.05.2015 – 27.05.2016
Ciljna grupa: medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike testa: 10
Edukativni materijal

Scroll to Top